MENU
9. januar 2015

Ny organisering skal styrke kerneforretningen i SEGES

Kommercialisering og fokus på internationale aktiviteter skal fremadrettet forankres i de erhvervsfaglige afdelinger i SEGES. Det betyder, at de tværgående enheder Forretningsudvikling og Internationale Aktiviteter nedlægges, og at det desværre har været nødvendigt at gennemføre afskedigelser.

Af Birte Kennedy, btk@lf.dk

- Vi skal styrke kerneforretningen i SEGES. Og det gør vi, ved at reorganisere de kommercielle aktiviteter og det internationale arbejde og gøre denne indsats til en integreret del af arbejdet i de erhvervsfaglige afdelinger.

- Omstruktureringen betyder desværre, at det har været nødvendigt at gennemføre afskedigelser, beklager Jan Mousing.

Der er i de senere år sket en ændring af kulturen i form af styrkede kommercielle processer i SEGES.

- Det vil sige, at der i bred forstand er skabt et engagement og forståelse for, at øget indtjening er en nødvendig forudsætning for, at vi har råd til at gennemføre udviklingsprojekter og dermed skabe mest mulig innovation og værdi for danske landmænd.

- Vi har derfor vurderet, at vi nu er klar til næste skridt, hvor vi med fordel kan integrere det kommercielle arbejde ind i kerneforretningen i de respektive direktørområder, fortsætter Jan Mousing og understreger, at der fortsat vil blive arbejdet med tværgående initiativer i SEGES – blot ikke i form af en selvstændig afdeling.

Set i forhold til SEGES´ internationale aktiviteter, vil indsatsen også her fremadrettet tage afsæt i de ydelser og produkter, de erhvervsfaglige afdelinger i SEGES leverer til de danske landmænd og fødevarevirksomheder i ind- og udland.

- Det betyder, at vi ikke længere har et strategisk mål om at opbygge landbrugs- og rådgivningssystemer i udviklingslande, som hidtil har været en hovedaktivitet i Internationale Aktiviteter.

Nedlæggelsen af Forretningsudvikling og Internationale Aktiviteter i SEGES betyder, at det har været nødvendigt at opsige seks medarbejdere, og at fem medarbejdere omplaceres til andre afdelinger.

Yderligere info og udtalelser hos adm. direktør Jan Mousing via chefkonsulent Birte Kennedy.

This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen