MENU
19. juni 2020

Nyt kursus skal gøre landmænd klogere på forvaltning af værdifuld natur

Landmænd ejer og driver hovedparten af Danmarks mest værdifuld natur, men mange mangler ofte viden om hvordan de kan sikre gode forhold for de sjældne og truede arter i den danske natur. Derfor har SEGES sammen med Naturstyrelsen og Nordjyllands Landbrugsskole skabt en ny uddannelse til landmænd og naturplejere, så de kan blive endnu bedre til at forvalte naturen omkring dem. Første modul af naturkurset foregår på Nordjyllands landbrugsskole, Lundbæk i Nibe den 24-25. juni. Landmænd fra hele landet har længe stået i kø for at være med.

Biodiversiteten er i tilbagegang. Derfor er der brug for, at de landmænd der ejer og forvalter de mest værdifulde naturområder får mere viden og gode værktøjer til at forvalte naturen. Derfor tilbyder SEGES, i samarbejde med Naturstyrelsen via EU projektet ”Landmanden som naturforvalter” og Nordjyllands Landbrugsskole, et naturkursus, der skal efteruddanne landmænd og naturplejere som naturforvaltere. På kurset kan de få ny viden om, hvordan de kan sikre gode forhold for biodiversiteten.

Ventelisten indikerer, at der er stor interesse for kurset blandt landets landmænd.

På kurset vil landmændene blandt andet få mere viden om, hvilken effekt deres græssende dyr har på de værdifulde arealer og hvordan de på bedst mulig vis kan få det til at hænge sammen med regler, dyrevelfærd og praktiske hensyn. Målet er, at landmændene efter kurset er mere bevidste om, hvordan deres indsats som naturforvaltere kan sikre gode forhold for biodiversiteten.

Landmændene får over de kommende moduler også indblik og indsigt i, hvordan de kan få en praktisk og enkel hverdag – med gode forhold for dyr, hvor økonomi og tidsforbrug hænger sammen samtidig med at de skaber gode rammer for de sjældne og truede dyre- og plantearter. Her sættes der bl.a. også fokus på alternativ indtjening, branding og markedsføring. 
Uddannelsen forløber over tre moduler, som alle afholdes på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk i Nibe. 

Tilmelding til Naturkurset 
Tilmelding sker pr. mail til kurser@njylls.dk
Prisen for kurset er 252,00 pr. modul (126 kr. pr. dag.)
Personer med en videregående uddannelse, skal som udgangspunkt betale fuld deltagerbetaling (Kr. 924,- pr. dag) på AMU-kurser. Der kan ikke søges VEU- godtgørelse. Dog kan personer med en videregående uddannelse, som er mere end 5 år gammel, og ikke har været anvendt de seneste 5 år, deltage på almindelige vilkår og pris (Kr. 126,- pr. dag) og dermed få VEU-godtgørelse.
Der kan søges om VEU godtgørelse på 881,- kr. pr. dag. Du kan læse mere om VEU-godtgørelse her. 
Ekstraudgifter er på ca. kr. 1.200,- til overnatning, ekstra forplejning og feltekskursionsudgift.
Har du mere end 120 km i samlet transport tur/retur til Lundbæk, er du berettet til at bo på skolen og få kost og logi gratis. Vi har enkeltværelser, som du bliver indkvarteret på. Sengelinned, håndklæder og rengøring er inkluderet.
Har du spørgsmål til uddannelsen? Kontakt Charlotte S. Thrysøe (tlf.: 98 35 18 00) 

 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen