MENU
27. februar 2020

Øget rådgivning giver bedre bundlinje hos landmændene

Ny analyse viser, at de 19 landmænd, der var de første til at teste Dashboardet, har oplevet markante forbedringer af deres økonomi. Årsagen skal findes i at have sine data tæt på og ikke mindst i øget opfølgning fra rådgivningens side.
Der er overblik og dermed bedre management og potentielt flere penge på bundlinjen at hente, hvis man bruger it-værktøjet Dashboard. Foto: SEGES.
Der er overblik og dermed bedre management og potentielt flere penge på bundlinjen at hente, hvis man bruger it-værktøjet Dashboard. Foto: SEGES.
Foto: Marie Gang Larsen

Effekten af at have sine data tæt på er ikke til at tage fejl af. Udover at det giver bedre overblik og løfter den ledelsesmæssige beslutningskraft, så har det også en direkte effekt på bundlinjen. Det viser en ny analyse.

Dashboard-landmænd forbedrer deres økonomi markant
Da Dashboard blev udviklet i 2017-2018, skete det i samarbejde med 19 mælkeproducenter, der alle fik Dashboards stilet til rådighed, hvor de bl.a. kunne de se deres kortperiodiske fremstillingspris på mælk. Nu viser en analyse af deres regnskaber, at deres økonomiske resultater har forbedret sig markant gennem udviklingsforløbet sammenlignet med en tilsvarende gruppe på 600 mælkeproducenter. 

De 19 mælkeproducenter forbedrede således deres afkastningsgrad med 4,4 procentpoint i forhold til sammenligningsgruppen, ligesom de sænkede deres fremstillingspris med 4 øre pr. kg. EKM. 4 øre svarer til cirka 130.000 kr. pr. år i øget indtjening pr. bedrift. 

Landmænd ikke i tvivl: Forbedring skyldes Dashboard
Ifølge landmændene selv skyldes forbedringen Dashboardet. Det, at de fik et løbende og opdateret over-blik over bedriftens økonomiske status, betød, at de havde mulighed for at reagere hurtigt og igangsætte indsatser, hvis de ikke længere fulgte deres budget. Deres økonomistyring blev simpelthen bedre, fordi de fik forbedret tilgængeligheden til deres egne data. Samtidig gjorde de løbende data, at deres beslutningsgrundlag bestod af mere fakta og mindre gætteri. 

Derudover blev de langt mere bevidste om deres omkostningsstyring, fordi de nærmest øjeblikkeligt blev konfronteret, når en omkostning gik ind på Dashboardet. Den øjeblikkelige feedback betød for flere af dem, at de reducerede deres omkostningsniveau og aktivt arbejdede på at overholde deres budget. 

Det at kunne se fremstillingsprisen i Dashboardet gav også landmændene en forståelse for rentabiliteten i deres produktion, og hvordan de selv kan påvirke bundlinje i kraft af omkostningsstyring. For mange af landmændene er fremstillingsprisen også blevet et omdrejningspunkt, og de bruger den både overfor banken og medarbejderne, ligesom de sætter mål om at forbedre fremstillingsprisen og arbejder aktivt henimod det. 

Øget rådgivning omkring Dashboard giver positiv effekt på landmændenes bundlinje
Vibeke Hjorslev Rasmussen, specialkonsulent i SEGES Erhvervsøkonomi, er ikke i tvivl om, at digitale produkter som Dashboard og eOverblik er fremtiden. Samtidig fremhæver hun, at de gode resultater fra udviklingsprojektet også skyldes øget opfølgning fra landmændenes økonomikonsulenter. 

- Der er ingen tvivl om, at de her landmænd har oplevet at få en større indsigt og mere bevågenhed på deres økonomi i kraft af, at de fik adgang til Dashboardet. Men de har også oplevet, at vi og deres rådgivere oftere fulgte op på, hvordan det gik med Dashboardet, fordi de var en del af udviklingsprojektet. Og den tættere rådgivning har helt sikkert også medvirket til den markante forbedring af deres økonomi, konkluderer Vibeke Hjorslev Rasmussen, der stod i spidsen for udviklingsprojektet. 

Derfor har hun også ét råd til økonomirådgiverne: Tal med din landmandskunde – så får han bedre bundlinje.
- Økonomikonsulenterne skal have en langt tættere kontakt til deres landmandskunder, og her kan Dashboardet være en god anledning til at tage kontakt, opfordrer Vibeke Hjorslev Rasmussen og tilføjer, at ved alle Dashboard-kunder har rådgiveren en vigtig rolle i forhold til at hjælpe landmanden med at tolke tallene og at få løftet landmandens økonomistyring, så han får den fulde værdi af Dashboardet.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen