MENU
9. oktober 2020

Ny omverdens-analyse giver et bud på fremtiden

Hvad betyder en voksende verdens-befolkning, klima-forandringer og en mad-på-farten kultur for dansk landbrug? Det lægger en ny omverdens-analyse fra SEGES op til debat om og refleksion over.

 

Hvilke tendenser og større bevægelser i samfundet og verden omkring os påvirker markedet for fødevarer og dermed afsætning af dansk landbrugs og danske landmænds produkter?
Det har SEGES Future Farming set ind i og beskrevet i en ny omverdens-analyse, som du finder her.

Tendenserne og bevægelserne er allerede beskrevet i både danske og internationale rapporter, undersøgelser og analyser, men for første gang samles disse nu med dansk landbrug som omdrejningspunkt.
Det forklarer Jakob Lave, udviklingschef i SEGES Strategi & Vækst. 
- Analysen peger på muligheder for vores erhverv, og den peger på, hvilken retning verden bevæger sig i. Det er sammenstillingen af de enkelte elementer, der samlet set giver et bud på, den omverden vores erhverv kommer til at møde – og i nogle tilfælde allerede møder så småt på en del markeder.

Indsigt og debat om erhvervets udvikling
Chefkonsulent Søren Bisp, SEGES Strategi & Vækst, er hovedforfatteren bag den nye omverdens-analyse. 
- Analysen samler nogle store udviklinger på tværs af kloden – så som velstandsstigning i Asien, befolkningsvækst i Afrika og fortsat urbanisering, men også en pandemi som Covid-19 kan have længerevarende indflydelse på vores afsætning, både som en udfordring og som en mulighed. Og så er der trends som bæredygtighed, sundhedens mange former og mad på farten. Alt sammen er det med til at påvirke landbrugs- og fødevareerhvervets afsætning de kommende mange år.

Søren Bisp peger på, at analysen kan give indsigt og danne grundlag for debat om erhvervets udvikling. 
- Den kan bruges af virksomheder, organisationer og landmænd, som er optaget af deres fremtidige strategi og udviklingsmuligheder. Analysen kan bruges til at teste egne ideer og overvejelser op imod, siger Søren Bisp.

Hvordan møder vi udviklingen?
Også direktør for Innovation i SEGES, Lisbeth Shooter, peger på, at omverdens-analysen kan bidrage til arbejdet med udviklingen af erhvervet.
- De færreste vil opleve analysen som ’breaking news’. Det er jo netop tendenser, som andre også har peget på. Det er for eksempel hele aspektet om den grønne tallerken, ønsket om rene og sunde fødevarer og ønsket om dokumentation i hele kæden.

- Det nye er, at vi samler billedet og ser det med det samlede danske landbrugs- og fødevareerhvervs briller og bruger tendenserne til at rejse spørgsmål og debat, om hvordan vi som erhverv imødekommer udviklingen og griber mulighederne i markedet, siger Lisbeth Shooter.

- I SEGES skal vi forstå udviklingen og omsætte den i forhold til, hvad vores landmænd så har brug for af viden og værktøjer på bedriftsniveau. 

- Omverdens-analysen skal også være et afsæt for os, landmændene og virksomhederne til at søge nye partnerskaber – også uden for landbruget, siger hun.

- Vi skal for eksempel fortsætte med at udnytte nye teknologiske muligheder i landbruget og hele værdikæden. Her er der kendte, men hos os i landbruget stadig uudnyttede muligheder fra andre erhverv indenfor for eksempel anvendelse af robotter, brug af sensorer og kunstig intelligens, siger Lisbeth Shooter.

Du finder omverdens-analysen ved at klikke her.

Pressekontakt: Marie Gang Larsen tlf 29 46 21 86 mail: magl@lf.dk
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen