MENU
3. august 2016

Oplandsrådgiver - tiden kalder på nye roller

I Landbo Limfjord skal en oplandskonsulent hjælpe landmændene med at finde relevante kollektive indsatser. Visionen er at få maksimalt ”udbytte” af den kollektive indsats og dermed dæmpe behovet for målrettet regulering på den enkelte bedrift.
Kvælstofmåleren et vigtigt redskab for oplandsrådgiveren, som skal have et godt overblik over kvælstofniveauet i områdets dræn og vandløb.
Kvælstofmåleren et vigtigt redskab for oplandsrådgiveren, som skal have et godt overblik over kvælstofniveauet i områdets dræn og vandløb.
Foto: Victoria Wiborg

Af Bodil Pedersen, blp@seges.dk

Vand og kvælstof er ligeglade med naboskel, og derfor giver matrikelvis rådgivning ikke altid mening. Anders Lehnhardt skal ligesom vandet bevæge sig på tværs af matriklerne og bringe landmændene i vandoplande sammen om fælles løsninger. Han er ansat i Landbo Limfjord som oplandskonsulent – den første i Danmark, som har fået titlen hos en lokal rådgivningsvirksomhed.

Oplandsrådgiveren er ansat i et projekt, hvor SEGES har skaffet promillemidler til demonstration af metoden for oplandsrådgivning. Formålet er at undersøge, hvordan områdets landmænd bedst hjælpes til at finde løsninger, så de har gode chancer for at opretholde deres produktion og indtjening, når den målrettede regulering om få år bliver en realitet.

Skal sætte gang i de kollektive indsatser

- Vi er i en situation, hvor der er brug for nye kompetencer og funktioner i rådgivningen. Oplandsrådgiverens vigtigste opgaver er at bringe landmændene sammen og hjælpe dem med at finde gode fælles løsninger, som er til gavn for miljøet og for landbrugsbedrifterne. Han skal også have øje for, at projekterne kan give landmændene - og eventuelt andre borgere - synergier som for eksempel bedre natur, bedre jagt og tilbageholdelse af vand, siger projektchef Irene Wiborg, SEGES og fortsætter.

- Erhvervet har alt at vinde ved at gå ombord i de kollektive indsatser nu. Der er afsat 1,6 milliarder kroner over de kommende seks år, og tiltagene er 100 % omkostningsdækket. Jo flere og bedre kollektive indsatser vi laver, jo mindre ondt kommer den målrettede indsats til at gøre. Derfor bliver det spændende at se, hvad Anders Lehnhardt og områdets landmænd sætter i værk.

Oplandsrådgiverens opgaver

Det forventes at kommunerne får en central rolle når de kollektive indsatser skal sættes i værk, så en af oplandsrådgiverens opgave er også at sikre et godt samspil med beslutningstagere, kommunens miljømedarbejdere og de grønne organisationer. Men først og fremmest skal tiden bruges sammen med landmændene.

- Vi opfordrer landmændene til selv at søge kontakt til oplandsrådgiveren og præsentere deres ideer og spørgsmål, men rådgiveren vil også kontakte landmændene, siger Irene Wiborg.

I princippet kunne kommunerne ansætte oplandsrådgivere, da de får et stort ansvar for at etablere de kollektive indsatser, men den model er Irene Wiborg ikke så begejstret for.

- Vi skal ikke sidde og vente på myndighederne. Landmændene skal selv spille ind med deres ideer, for det giver helt sikkert de bedste løsninger for landbruget. Jeg er sikker på, at vi får det bedste resultat for landmændene ved at forankre stillingen hos de lokale rådgivningsvirksomheder, som har kendskab til landbrugsproduktion og arbejder for landmændenes økonomi.

Stillingen som oplandsrådgiver i Landbo Limfjord forventes foreløbig at komme til at fungere over de næste par år.

Fakta

Den kollektive målrettede indsats

Der er afsat 1,6 milliarder kroner over de kommende seks år, som kan bruges på vådområde, mini-vådområder og skovrejsning. Der er mange muligheder, og en af de store fordele er, at alt er 100 procent finansieret af EU og staten. Det er derfor et af de mest omkostningseffektive miljøtiltag, som landbruget kan gennemføre.

Den målrettede regulering på den enkelte bedrift

I 2018/2019 indføres den målrettede regulering, som får konsekvenser for de enkelte bedrifter. Hvor kraftig reguleringen bliver, vil afhænge af hvor i landet man bor, og hvor godt det i de enkelte vandoplande lykkes at iværksætte kollektive målrettede indsatser, som begrænser udledningen af næringsstoffer.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen