MENU
10. juni 2016

Planlov med perspektiver

Den nye planlovsaftale åbner muligheder for lokale interesser til at påvirke udviklingen. Det er godt for landbruget men fordrer, at erhvervet leverer i form af bidrag til konstruktive løsninger, mener SEGES’ planchef, Trine Eide.
Den nye planlov åbner spændende nye muligheder for landbruget.
Den nye planlov åbner spændende nye muligheder for landbruget.
Foto: Gert Skærlund Andersen

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Større frihedsgrader til kommunerne i den fysiske planlægning og øget borgerinddragelse. Det er nogle af de centrale principper i den aftale om en ny planlov, som regeringen har indgået med S, K og DF.

Det er – alt efter hvordan principperne udmøntes i praksis – et stort gode for de danske landmænd. De får i højere grad mulighed for at bidrage til at skabe langtidsholdbare og helhedsorienterede løsninger på de lokale planudfordringer i samarbejde med andre lokale interessenter.

Det vurderer Trine Eide, planchef i SEGES.

- Jeg hæfter mig ved, at flere beslutninger lægges ud i kommunerne. Det har vi anbefalet længe, og de forsøg og projekter, der er gennemført med den form, har også vist gode resultater i praksis. Hvis de lokale problemstillinger i planarbejdet angribes rigtigt, og de rette kompetencer inddrages, så giver det mulighed for bedre løsninger, hvor alle relevante aspekter er godt belyst, siger Trine Eide.

Hun understreger, at den mere decentrale form vil kræve stor omhu af alle interessenter for at blive en succes.

- Mere frihed til at gennemføre lokale beslutninger med udgangspunkt i lokal involvering er en stor og rigtig mulighed, men den vil også kræve meget. Det vil fordre mere dialog og ikke mindst omhu fra alle parter for at sikre, at beslutninger bliver taget med baggrund i de rigtige forudsætninger og med fokus på at skabe kvalitet og holdbare løsninger.

Det bliver givet nye muligheder, men alle aktører, i særdeleshed landbrug og kommuner, mangler stadig at finde ud af, hvordan rammerne skal udfyldes, så der er sammenhæng mellem både den kommunale strategi og lokal prioritering.

- Det er med andre ord frihed under ansvar. Landbruget får en stor mulighed og en stor opgave med at bidrage til at skabe de helt rigtige løsninger baseret på de lokale forhold, siger Trine Eide.


This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen