MENU
23. september 2019

Potentiale i markedet for gylle til biogas

Biogasanlæggene betaler for bæredygtige råvarer, og der burde være potentiale for en afregning på gylle.

I Danmark er priserne på en række råvarer til biogasproduktion de seneste år kun gået en vej: Opad. I samme periode er afregningen for husdyrgødning ikke fulgt med op.

- Enkelte anlæg afregner for dybstrøelse, men ellers er det normen, at husdyrgødning ikke afregnes. Der eksisterer
i nogle tilfælde bonus-strafordninger, hvor landmænd, der leverer en højere tørstof-koncentration,
har mulighed for at opnå en direkte afregning, siger bioøkonomichef Lars Villadsgaard Toft, SEGES.

Biogasanlæggene anvender en bred pallette af råvarer med forskellige priser pr. Nm3 gas. Nogle af råvarerne
udmærker sig ved at være særligt lette at håndtere. Majs er for eksempel en god råvare at bruge til at
booste og regulere biogasproduktionen på en nem måde, og blandt andet derfor opnår majs en merbetaling
i forhold til for eksempel husdyrgødning.

SEGES har i sidste uge offentliggjort en analyse på Landbrugsinfo, der viser, at selv hvis der blev givet en
afregningspris på husdyrgødning på 10 – 20 kr/ton, så ville gylle stadig være en økonomisk attraktiv råvare
for biogasanlæggene at benytte.

De fleste landmænd, der leverer gylle til et biogasanlæg, har nok indtil nu haft mindre fokus på afregningsprisen
for gylle, men har haft fokus på andre forhold, der har også har stor betydning for de økonomiske forhold
ved at levere husdyrgødning til et biogasanlæg, som for eksempel mulighederne for en forbedret gødningsvirkning,
en højere gødningskoncentration og et mere attraktivt N:P-forhold, siger bioøkonomichef Lars Villadsgaard
Toft.

- Indhold og koncentration af næringsstoffer i det returnerede produkt har stor betydning for opbevarings- og
udbringningsomkostningerne, så der er stadig god grund til at fastholde fokus på disse forhold. Vi kan dog
konstatere, at husdyrgødning stadig hører til de økonomisk mest attraktive råvarer til biogas. Mens priserne
på de fleste andre råvarer er gået op, afregnes der stadig ikke for husdyrgødning, konstaterer Lars Villadsgaard
Toft.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen