MENU
18. december 2015

Præcisionsjordbrug skal give mere bæredygtighed

SEGES skal sammen med sammen med svenske og norske partnere arbejde med at udvikle og bruge præcisionsteknologier i markerne.
Satellitnavigering er en af de teknologier, der kan gøre markarbejdet mere præcist.
Satellitnavigering er en af de teknologier, der kan gøre markarbejdet mere præcist.
Foto: Bodil Pedersen

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

SEGES skal i de kommende tre år finde gode og farbare veje til en mere bæredygtig planteproduktion. 

Det sker i regi af et nyt nordisk projekt, hvor man er gået sammen med partnere fra Norge og Sverige for at udvikle nye teknologier til at dyrke jorden med større præcision. Det handler for eksempel om at sikre, at nyeste viden om præcisionsteknologier til markbruget er tilgængeligt for både landbrugere og virksomheder. 

Projektet, der er støttet af EU’s Interreg program for Øresund-Kattegat-Skagerrak, har et samlet budget på 1,4 millioner euro, cirka 10 millioner kroner. I projektet deltager SEGES fra Danmark, NIBIO fra Norge, samt flere svenske partnere. Projektet ledes af AgroVäst fra Skara i Sverige. Projektet går i gang efter nytår og løber indtil udgangen af 2018 

- En mulig vej til at opnå en mere bæredygtig planteproduktion, både i økologiske og konventionelle systemer, handler i høj grad om at anvende præcisionsteknologier i markdriften. Ved en intelligent brug af præcisionsteknologier i planteproduktionen kan man opnå en højere produktivitet uden samtidigt at øge miljøbelastningen og ovenikøbet have et reduceret forbrug af diverse hjælpestoffer, fortæller Kathrine Hauge Madsen, der er projektchef i SEGES Planter & Miljø.

Der sker pt. en stor udviklingsindsats inden for præcisionslandbrug, som har fokus på at udnytte data om alle forhold og processer på den enkelte plet i marken og i afgrøden, blandt andet fra sensorer på markmaskiner og -udstyr. 

SEGES-hovedopgaver i projektet bliver at arbejde med mekanisk ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af den nye teknologi samt at etablere en fælles skandinavisk samarbejdsplatform, så den viden der genereres i de forskellige lande kan deles og dermed komme ud at gøre nytte i alle de tre lande. 

This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen