MENU
17. november 2016

SEGES' nye organisering er på plads

Torsdag blev SEGES' nye struktur offentliggjort. Ambitionen er at skabe en organisation, der styrker innovation og videnformidling.
Foto: Uggi Kaldan

Den fremtidige organisering af arbejdet i SEGES er nu helt på plads.
Formålet med den nye organisering, hvis hovedtræk blev offentliggjort i september, er at gøre SEGES mere målrettet og innovativ, og at bringe organisationen tættere på landmændene og DLBR-virksomhederne.

Det er tidligere afgjort, at SEGES eksisterende faglige søjler afløses af to områder i form af ”Innovation” med Ejnar Schultz som direktør og ”Business”, ledet af direktør Ivar Ravn. Det er disse områder, der nu er sat underafdelinger og ledere på.

- Ambitionen har været at skabe en organisation, der styrker vores muligheder for at være innovative og – allervigtigst – sikrer, at den viden og produkter, som vi udvikler, kommer hurtigere og mere effektivt ud at arbejde hos landmændene, siger Anne Lawaetz Arhnung, direktør for SEGES.

- I den nye organisering har fokus derfor været på at skabe stærke, tværgående faglige miljøer, så vi får udviklet de bedste metoder og de nyttigste redskaber. Det nye SEGES bliver mere fokuseret på de nyeste innovationsmetoder og at kommunikere viden om løsningerne ud til kunderne, siger Anne Lawaetz Ahrnung.

Styrker dialog og videndeling
Fremover organiseres SEGES Innovation i syv tværgående fagområder: HusdyrInnovation, Erhvervsøkonomi, Anlæg & Miljø, PlanteInnovation, Økologi Innovation, Future Farming og Avl & Genetik, Svin.

SEGES Business organiseres i fem forretningsområder: Jura & Skat, Veterinær & Kvalitetsforhold, Digital, Marketing & Fagkommunikation og Kompetencer & Vækst.

- Ved valget af ny struktur har vi haft fokus på at styrke dialog og videnformidling i forhold til vores kunder, og give dem de bedste muligheder for at levere input til, hvilke udfordringer der er vigtigst at vi kaster os over, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Hun understreger, at samarbejdet ikke kun skal udgå fra SEGES.

- Medarbejdere, sektorbestyrelsesmedlemmer og ikke mindst sektordirektører og -chefer skal også have idéer og input til projekter og produkter med tilbage, blandt andet gennem samarbejde med de fremmeste landmænd. DLBRs repræsentation i sektorbestyrelserne og forretningsudvalget vil ligeledes bringe mange og vigtige input til SEGES. Et tæt samarbejde med DLBR er således helt essentielt for, at vi kan løse vores opgave på den bedste måde, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Med de afskedigelser, der er foretaget torsdag i forbindelse med udmeldingen af den nye organisering, er der nedlagt cirka 40 stillinger i SEGES, siden analysefasen begyndte først på året.

Den nye struktur træder i kraft fra nytår.

Se organisationsdiagram for det nye SEGES.


Anne Lawaetz Arhnung
Anne Lawaetz Arhnung
Adm. direktør
Direktørgruppen
T: +45 8740 5110
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen