MENU
17. april 2015

SEGES og DLBR vil finde 3 mia. til landmændene

Stærkere og mere forpligtende rådgivning, kompetenceløft hos landmændene og styrket innovation skal sikre landbruget en likviditetsforbedring på 3 mia. kr. frem til 2017.

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

En ekstra kraftanstrengelse fra SEGES og DLBR-virksomhederne skal sikre bedre effekt af rådgivningen og stærkere innovationskraft i hele rådgivningssystemet. Tilsammen skal det udmønte sig i en forbedret likviditet i landbruget på 3 mia. kr. frem til 2017.

Initiativet er døbt SPIR, der er en forkortelse for Sparring – Planlægning – Implementering og Resultat.

- SPIR-pakken er født af det højaktuelle og presserende behov for at styrke indtjeningen. Ruslands importembargo, manglende indkøb af fødevarer fra Kina og en i forvejen dårlig tendens for priserne på fødevarer har sat landbruget i en svær situation., siger Jan Mousing, administrerende direktør for SEGES.

- Derfor sætter SEGES og DLBR-virksomhederne nu yderligere turbo på udviklingen af rådgivning og koncepter, der på både kort og længere sigt kan styrke indtjeningen. SPIR-pakken består af tiltag, der tager udgangspunkt i et samarbejde mellem den enkelte landmand, DLBR-virksomheden og SEGES, ligesom vi vil inddrage andre relevante aktører som for eksempel andelsvirksomheder og den finansielle sektor.

- Den overordnede ambition er, at de aktiviteter, som vi sætter i gang, samlet vil bidrage til at sikre en likviditetsforbedring på 3 mia. kr. i perioden 2015-2017. Det svarer til 280.000 kr. i gennemsnit pr. heltidsbedrift. Det er et ambitiøst, men realistisk mål med den opbakning der er fra alle led i rådgivningssystemet, siger Jan Mousing.

Nye samarbejdsformer

SPIR-pakken består af tre delelementer. Det første element er en målrettet kampagne bygget på nye samarbejdsmodeller mellem landmænd og rådgivere.

- Der er tale om nye, forpligtende samarbejdsformer, hvor der fokuseres på optimering af både de produktionsmæssige, ledelsesmæssige, økonomiske og finansielle forhold, baseret på dataudtræk og benchmarkingdata leveret af SEGES, siger Jan Mousing.

Det andet element i SPIR er at sikre et markant løft i landmændenes kompetencer.

- Vi styrker vores kursus- og uddannelsesvirksomhed, og samtidig gennemgår vores faglige database LandbrugsInfo en gennemgribende modernisering, ligesom vi også vil styrke brugen af faglig formidling via sociale medier.

- Tredje ben er at vi opprioriterer og fremrykker en række af de innovationsprojekter, der har potentiale til hurtigt at kunne blive omsat til konkrete koncepter, der kan gøre en forskel ude på bedrifterne, siger Jan Mousing.

Til at koordinere arbejdet med SPIR har SEGES ansat en projektdirektør. Det er cand. polit. Michael Ruge, 60 år, som har blandt sine kernekompetencer har strategi- og forretningsudvikling, analyseudstyr til blandt andet kokontrol og foderoptimering, salg gennem forhandlere, og turnarounds af økonomisk nødlidende virksomheder.

- I Michael Ruge får vi en mand med stor ledelseserfaring fra en række virksomheder og et solidt kendskab til landbrugets udfordringer. Jeg er sikker på, at vi med ham får den helt rigtige profil til – i samarbejde med rådgiverne i SEGES og DLBR-virksomhederne – at få SPIR til at give det forventede udbytte, siger Jan Mousing.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen