MENU
8. juli 2016

SEGES tankede ny kvælstofviden i Sverige

Eksperter i kvælstof fra hele verden var forleden samlet i Sverige for at dele den nyeste viden. SEGES var selvfølgelig med.
Håndholdte sensorer bruges som reference til at oversætte satellitbillerne.
Håndholdte sensorer bruges som reference til at oversætte satellitbillerne.
Foto: SEGES
Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Den nyeste forskning om kvælstof og landbrug var temaet, da den tilbagevendende internationale ”Kvælstofworkshop” for nylig blev holdt i Skara i Sverige med det svenske landbrugsuniversitet som vært. Workshoppen har med mellemrum været holdt siden 1982 og samler forskere fra hele verden.

SEGES var repræsenteret ved konsulent Mette Langgaard Jensen og der var flere spændende observationer at gøre.

- Meget markant var, at en rigtigt stor del af den forskning, der blev præsenteret handlede om lattergas og hvordan vi kan reducere udledningen. Den forskning rammer lige ned i den klimaproblematik, som jo er højaktuel med EU’s kommende nye klimaplaner. Her er meget virkelig interessant ny viden at arbejde videre med, fortæller Mette Langgaard Jensen.

Hun fremhæver også nye landvindinger omkring CropSAT. Det er et webprogram der ud fra satellitbilleder viser biomassen på markerne, og derved giver mulighed for at producere et gradueret kvælstoftildelingskort. SEGES introducerede CropSAT i Danmark tidligere på året, men på workshoppen blev der præsenteret ny viden fra Sverige, hvor man har længere erfaring med programmet.

- Det er vigtigt at vi lærer af Sveriges erfaringer, så vi ikke genopfinder den dybe tallerken - Det handler blandt andet om at bruge håndholdte sensorer som hjælp til at tolke satellitbillederne, og til at bestemme markens absolutte kvælstofbehov . I dag bruges CropSAT kun til omfordeling af kvælstof indenfor marken. CropSAT har et stort potentiale og ved at bruge jordbårne  eller håndholdte sensor kan vi måske forløse nogle af de muligheder, siger Mette Langgard Jensen.

Læs abstracts fra workshoppen.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen