MENU
10. juni 2016

SEGES tester nyt miljøværktøj

Landets første bioreaktor til at opfange næringsstoffer fra landbruget, inden de når ud i vandmiljøet, er etableret. Det skete torsdag hos landmand Søren Christensen i Skjern. Bioreaktoren er et meget interessant redskab i miljøarbejdet, vurderer SEGES.
Søren Christensen er nu indehaver af en bioreaktor, hvis miljøeffekt  skal undersøges i den kommende tid.
Søren Christensen er nu indehaver af en bioreaktor, hvis miljøeffekt skal undersøges i den kommende tid.
Foto: Frank Bondgaard

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Et nyt virkemiddel til at reducere udledning af nitrat fra landbruget til vandmiljøet blev torsdag etableret hos landmand Søren Christensen i Skjern.

Det handler om en såkaldt bioreaktor, som er en ganske simpel, men tilsyneladende effektiv konstruktion. Man graver et hul i marken, fylder det med træflis og leder drænvandet igennem. Bioreaktoren opfanger nitratet i drænvandet og omdanner det til uskadeligt, luftholdigt kvælstof.

Reaktoren er den første af sin art i Danmark, men blandt andet i USA er der arbejdet en del med modellen. Og det er med gode resultater, fortæller Frank Bondgaard, projektleder i SEGES.

- Forsøg fra Iowa viser, at en bioreaktor i gennemsnit reducerer mængden af nitrat med 43 procent. Det er derfor et meget interessant virkemiddel, som vi selvfølgelig også skal afprøve under danske forhold. Fungerer den, som vi forventer, så er det et meget interessant redskab, siger Frank Bondgaard.

Bioreaktorer er et af flere mulige virkemidler, der i fremtiden kan bruges til at opsamle nitrat og kvælstof, inden stofferne når ud i vandmiljøet.

- At finde nye miljøvirkemidler, der virker, og få deres effekt verificeret er en rigtigt vigtig opgave i disse år. Landbruget står overfor at skulle miljøreguleres på en helt ny måde, og her skal der bruges nye værktøjer. Bioreaktorer kan fint blive et af de redskaber, hvis vi kan få bekræftet, at effekten er lige så god, som de amerikanske erfaringer tyder på, siger Frank Bondgaard.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen