MENU
24. juni 2016

SEGES til EU: Skab bedre betingelser for naturpleje

Hæv minimumsgrænsen for tilskud til pleje af græs- og naturarealer og lav langsigtede satsninger på området. Det er ønskerne fra Heidi Buur Holbeck til EU-kommissionen.
Heidi Buur Holbeck beskrev problemerne ved at være en effektiv naturplejer.
Heidi Buur Holbeck beskrev problemerne ved at være en effektiv naturplejer.
Foto: LandbrugsMedierne.

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Heidi Buur Holbeck, landskonsulent i SEGES Planter & Miljø, havde en helt konkret opfordring med, da hun onsdag mødtes med repræsentanter fra EU-kommissionen. Det skete ved et besøg hos en landmand i Kolding-området. Her var medarbejdere fra EU-Kommissionen med ansvar for det danske landdistriktsprogram sammen med NaturErhvervstyrelsen og det danske landdistriktsudvalg på tur for at se, hvordan blandt andet tilskud til naturpleje fungerer i praksis. 

Formålet med besøget, som var arrangeret af Landbrug & Fødevarer, var at give kommissionen et indblik i de konkrete danske udfordringer med EU’s landdistriktsprogram.

- Sammen med KHL understregede vi behovet for at få hævet minimumsgrænsen for tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Som det er nu, så straffes landmænd for manglende afgræsning på arealer helt ned til 100 kvadratmeter. Det er et meget lille areal, og vi argumenterede for, at bagatelgrænsen skal hæves, fortæller Heidi Buur Holbeck.

Analyser fra NaturErhvervstyrelsen viser, at 45 procent af de fejl, der er, er på arealer under 500 m2. 

- Så hvis bagatelgrænsen bliver hævet, så vil det give væsentligt færre fejl og større tryghed for de landmænd, der plejer værdifulde naturarealer, siger Heidi Buur Holbeck.

Hun understregede også behovet for, at der kan planlægges langsigtet, når det handler om naturpleje.

- Som landmand er det meget afgørende, at man kan regne med, at der er afsat midler til en langsigtet indsats. De landmænd, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at pleje naturen skal kunne gå ind i arbejdet med en forventning om, at der løbende er afsat tilstrækkelige midler til arbejdet, siger Heidi Buur Holbeck.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen