MENU
26. marts 2020

Skal du lave dit eget minivådområde i 2020?

Den nye ansøgningsperiode er i gang. På landmand.dk kan du se, om du har arealer, der egner sig til minivådområder. Derfor har SEGES taget lidt utraditionelle metoder i brug og sendt et inspirationsbrev til næsten 4.500 landmænd, som i hvert fald på papiret har arealer med potentiale til et minivådområde.
Minivådområdet hos Peter Hindbo, Kolding, passer smukt ind i landskabet og tilfører både miljømæssig værdig og herlighedsværdi. Foto: Bodil Pedersen, SEGES.
Minivådområdet hos Peter Hindbo, Kolding, passer smukt ind i landskabet og tilfører både miljømæssig værdig og herlighedsværdi. Foto: Bodil Pedersen, SEGES.


Så er der igen åbnet for ansøgninger fra landmænd, der vil søge støtte til at lave et minivådområde. Du kan søge tilskud til minivådområder i perioden 28. februar - 11. august 2020. 

Brev fra SEGES 
I den forbindelse er der et brev på vej fra SEGES til 4.468 landmænd eller lodsejere landet over, som har arealer, der potentielt kunne egne sig til et minivådområde, og ville kunne få tilskud til det. 
I brevet opfordres landmanden til at kontakte sin lokale oplandskonsulent for helt uforpligtende at høre mere. På landmand.dk kan den enkelte landmand også tjekke, om han eller hun har en mulighed på sin jord.

I brevet er der kort over landmandens marker, og her er der plottet mulige minivådområder ind. Der er tale om et kort, lavet ud fra satellit-billeder, og altså ikke et 'håndholdt' kort, som en lokalkendt har set på. Kortet skal dermed ses som en inspiration og måske en øjenåbner for nye muligheder.

Henvendelsen er til inspiration
- Vi håber at den enkelte landmand vil se positivt på vores henvendelse. Den er tænkt som en inspiration og en opfordring til at kontakte os for at sondere mulighederne. Det er helt uforpligtende og ganske gratis. Det er landmanden, der bestemmer, om der skal etableres et minivådområde. Og oplandskonsulenten kan hjælpe med at finde den bedste placering og udformning. Brevet er fra os i SEGES og oplandskonsulenterne og ikke fra en myndighed, siger Simon Bjorholm, projektleder hos SEGES.

- Det handler om, at vi i landbruget skal gøre alt, hvad vi kan for at etablere minivådområder til gavn for vandmiljøet – Det er en del af den aftale, der afskaffede de reducerede kvælstofnormer, som er kommet alle til gavn, siger Simon Bjorholm.
- Vi håber, at mange synes det lyder som en spændende mulighed, så vi om et år kan se minivådområder skyde op der, hvor det virkelig gør en forskel, siger Simon Bjorholm.
Du finder din nærmeste oplandskonsulent på www.oplandskonsulenterne.dk eller ved at kontakte din rådgivningsvirksomhed.

Se hvad to landmænd siger
Med et minivådområde kan landmanden glæde sig over både at gøre en særlig indsats for vandmiljøet og skabe liv i landskabet. Se videoer med to landmænd, som allerede har anlagt et minivådområde:

Peter Hindbo, Kolding

Henry Jørgensen, Salling 

Fra idé til færdigt minivådområde
Her er en lille oversigt over de trin, der er i processen:
Tjek på landmand.dk om du har arealer, hvor der er mulighed for minivådområder. Du kan også kontakt oplandskonsulenten og få et svar. Husk, at oplandskonsulenten arbejder gratis for dig.
Oplandskonsulenten kommer ud til dig og kigger nærmere på området. Sammen finder I ud af, hvordan minivådområdet bedst muligt kan passes ind i landskabet.
Oplandskonsulenten udarbejder et skitseprojekt over minivådområdets udformning.
Oplandskonsulenten søger Landbrugsstyrelsen om tilskud.
Oplandskonsulenten søger de nødvendige godkendelser hos kommunen.
Når du har tilskud og godkendelser på plads, er du klar til at gå i gang med etableringen.
Hyr en dygtig entreprenør til at udføre gravearbejdet. Måske kan du selv udføre nogle af opgaverne.
Når entreprenøren mener, at minivådområdet er færdigt, får I en landinspektør til at kontrollere målene. Måske viser det sig, at noget skal rettes til.
Når du har sikkerhed for, at kravene er overholdt, sender oplandskonsulenten din ansøgning om tilskudsudbetaling til Landbrugsstyrelsen.
Herefter kan du i de næste mange år glæde dig over anlægget, som gavner vandmiljøet og skaber liv i landskabet.

Oplandskonsulenten gør det nemt
Etablering af et minivådområde kan virke lidt uoverskueligt, men oplandskonsulenterne er sat i verden for at hjælpe landmænd med miljøtiltagene. Lige nu handler det om at få etableret flest mulige minivådområder, så udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet mindskes.
Oplandskonsulenterne kommer ud til dig, og sammen undersøger I mulighederne for at placere et minivådområde på din ejendom. I skal blandt andet finde den udformning, som passer til din markdrift og til landskabet. Under Corona-krisen kan I sagtens starte processen pr. telefon. Oplandskonsulenten kan langt hen ad vejen vurdere dine muligheder for minivådområder ud fra kort. Så tøv ikke med at gå i gang.
Alt det administrative hjælper oplandskonsulenten med. De søger tilskud hjem, søger tilladelse hos kommunen og er behjælpelig med den endelige udbetaling af tilskuddet. Både rådgivningen og papirarbejdet er ganske gratis for dig.

Økonomien
Tilskuddet beregnes som standardomkostninger ud fra minivådområdets størrelse og tilvalg. Hvis minivådområdet kan laves billigere, får du selv differencen. Du kan få en entreprenør til at udføre arbejdet eller selv udføre det. Nogle landmænd vælger for eksempel selv at klare opgaven med kørsel af jord.
Hvis der tidligere er udbetalt arealstøtte, hvor du vil etablere minivådområdet, kan du fortsat opnå grundbetaling til arealet.
Du kan søge areal- og vedligeholdelseskompensation til arealet. For arealer i omdrift er den 47.000 kr. pr. ha for den 10-årige periode.
Du får 50% af tilskuddet udbetalt, når du har myndighedernes tilladelse til at bygge minivådområdet.
Selvom du har søgt tilskud og fået godkendt projektet, er du ikke forpligtet til at etablere minivådområdet.
Hvorfor laver vi minivådområder?

I forbindelse med Landbrugspakken i 2016 blev det aftalt, at landbruget selv skulle stå for etablering af minivådområder. Til gengæld slap vi af med de reducerede kvælstofkvoter.Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen