MENU
12. juli 2019

SEGES får ret i Skatterådet: Kan betyde store besparelser

SEGES’ skatteafdeling har endnu en gang haft succes med at bide sig fast og gennem vedholdende arbejde og kvalificeret faglig argumentation få en afgørelse ændret. Denne gang handler det om beskatning i forbindelse med arv. Afgørelsen kan stadig påklages og er derfor ikke endelig.
SEGES har sammen med lokale rådgivningsvirksomheder udfordret en indstilling fra Skattestyrelsen vedrørende beskatning af arvede virksomhedsaktiver. Foto: Colourbox.
SEGES har sammen med lokale rådgivningsvirksomheder udfordret en indstilling fra Skattestyrelsen vedrørende beskatning af arvede virksomhedsaktiver. Foto: Colourbox.

 

- Det er en stor tilfredsstillelse, når vi efter lang tids arbejde lykkes med at få medhold i en sag. Særligt når vi ved, at rigtigt mange landmænd kan få gavn af det i form af sparet skat.
Det siger Lone Hauge, senior Tax Manager, SEGES Jura & Skat.

Handler om arv
Denne gang handlede sagen om beskatning af arvede virksomhedsaktiver. Spørgsmålet var, om arvede virksomhedsaktiver skulle overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet.

Ja, mente Skattestyrelsen. Nej, mente SEGES og en række lokale rådgivningsvirksomheder, som sammen udfordrede Skattestyrelsens indstilling til afgørelse af et bindende svar ved Skatterådet. 
Herefter havde SEGES i foråret 2019 foretræde for Skatterådet.

- Vi argumenterede for at få ændret Skattestyrelsens indstilling, og det lykkedes. Skatterådet nåede efter mødet frem til, at der kan posteres et beløb svarende til nettoarven på indskudskontoen, siger Lone Hauge.
- Det betyder, at erhvervsaktiver og -passiver, som er udlagt ved arv, ikke skal indskydes i en eksisterende virksomhedsordning efter reglerne i virksomhedsskatteloven, men i stedet kan der posteres et beløb svarende til nettoarven på indskudskontoen.

Det drejer sagen sig om
Skatterådet har således godkendt, at arvede virksomhedsaktiver ikke skal overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet. I stedet kan der laves en nettopostering, således at den til ejendommen knyttede gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen. Det beløb, der skal tilgå indskudskontoen, er dermed i overensstemmelse med det arvede beløb.

Det understreges, at nettoprincippet kun kan benyttes i den situation, hvor arvingen i forvejen benytter virksomhedsordningen og arver en virksomhed, der drives videre af arvingen. Hvis der arves private aktiver, der fremadrettet skal benyttes erhvervsmæssigt i arvings virksomhedsordning, skal der ske overførsel efter bruttometoden. Nettometoden kan ikke anvendes, når der overføres aktiver og passiver fra privatområdet til virksomhedsordningen. 

- Skatterådet sidestiller med afgørelsen forholdene for en arving, der benytter virksomhedsordningen på arveudlægstidspunktet med forholdene for en arving, der ikke anvender virksomhedsordningen på arveudlægstidspunktet. En arving, der ikke benytter virksomhedsordningen, og som arver en virksomhed, vil ved indtræden i virksomhedsordningen få en nettopåvirkning på indskudskontoen svarende til selve nettoarvebeløbet for virksomheden. Med Skatterådets afgørelse gør tilsvarende sig gældende for en arving, der på arveudlægstidspunktet allerede benytter virksomhedsordningen og arver virksomhedsaktiver.

Muligt at påklage afgørelsen
Skatterådets begrundelse var følgende:

”Skatterådet finder, at det bruttoprincip, der gælder ved overførsel af aktiver og gæld til virksomhedsordningen fra den skattepligtiges samlede formue, ikke finder anvendelse, når der som her er tale om en arvet virksomhed, der skal tilføres en eksisterende virksomhedsordning, og hvor de arvede aktiver ikke har været anvendt privat af arvingen. I dette tilfælde kan tilgangen på indskudskontoen efter Skatterådets opfattelse opgøres som et nettobeløb, således at den til ejendommene knyttede gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen. Det beløb, der skal tilgå indskudskontoen (nettobeløbet) kommer dermed i overensstemmelse med det arvede beløb.”

Vigtigt: Afgørelsen kan påklages og er derfor ikke endelig
Afgørelsen fra Skatterådet går dermed imod Skattestyrelsen.
I sådanne afgørelser kan Skatteministeriet ønske at påklage afgørelsen til Landsskatteretten. Derfor er denne afgørelse endnu ikke endelig. Om det bliver sådan, står først klar til efteråret.

Pressekontakt: Marie Gang Larsen 29 46 21 86.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen