MENU
14. december 2015

Spot på nye veje til godt vandmiljø

Miljøvirkemidler, der virker direkte i vandmiljøet, åbner op for at kombinere god miljøtilstand med en lønsom landbrugsproduktion. SEGES er medarrangør af stort dialogmøde om mulighederne i de såkaldt marine virkemidler.
God miljøtilstand kan også opnås med virkemidler direkte i vandet.
God miljøtilstand kan også opnås med virkemidler direkte i vandet.
Foto: LandbrugsMedierne

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Mindre udledning af kvælstof fra landbruget har gennem mange år været anset som det eneste middel til at sikre god økologisk tilstand i vandmiljøet. 

Virkemidler, der virker direkte i vandmiljøet, såkaldt marine virkemidler, byder imidlertid på interessante muligheder, der giver stor effekt for miljøet.

For at samle den tilgængelige viden holder SEGES og Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering dialogmøde om emnet. Mødet holdes på Christiansborg tirsdag 15. december.

Ivar Ravn, direktør for SEGES Planter & Miljø, glæder sig til dialogmødet og over, at der nu for alvor er opmærksomhed om de marine virkemidler.

- I SEGES har vi længe arbejdet sammen med forskningen og andre aktører om at udvikle marine virkemidler, fordi det er afgørende, at vi grundigt afdækker alle relevante muligheder for at sikre god økologisk tilstand. Der er et stort potentiale, og bliver det forløst kan de marine virkemidler blive et rigtigt værdifuldt aktiv i forhold til at kombinere god økologisk tilstand med en konkurrencedygtig landbrugsproduktion, siger Ivar Ravn.

På mødet behandles en række af de marine virkemidler. Det handler for eksempel om genetablering af ålegræs, etablering af stenrev, dyrkning af makroalger, samt flere andre teknikker. Fælles for dem er, at de bidrager til et godt og mere robust vandmiljø uden at lægge hindringer på landmændenes muligheder for at skabe en lønsom produktion.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen