MENU
1. april 2020

Kravene til sprøjtejournalen strammes

Nu skal du kunne fremvise en opdateret sprøjtejournal med det samme, Landbrugsstyrelsen skulle komme forbi til uanmeldt kontrol. Det er derfor ikke længere muligt at fremsende sprøjtejournalen inden for 3 dage.
Med FarmTracking kan du løbende opdatere din sprøjtejournal og være sikker på, den lever op til Landbrugsstyrelsens krav.
Med FarmTracking kan du løbende opdatere din sprøjtejournal og være sikker på, den lever op til Landbrugsstyrelsens krav.

Alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler skal udarbejde en sprøjtejournal for de udførte plantebeskyttelsesopgaver i marken. Nu strammes kravene til, hvornår du skal kunne fremvise en opdateret journal.

Ny kontrolinstruks for udlevering af sprøjtejournal
I 2020 er kontrolinstruks for Landbrugsstyrelsens kontrollører opdateret med følgende formulering vedrørende fremvisning af sprøjtejournal på kontrolbesøg: 

”Såfremt jordbruger har en nabo eller en maskinstation til at sprøjte, skal jordbrugeren efterfølgende, og inden 3 dage, indsende sprøjtejournalen eller en kopi heraf til Landbrugsstyrelsen. I alle øvrige tilfælde skal sprøjtejournalen foreligge på bedriften, og den skal fremvises for kontrolløren. Der er dermed tale om en stramning i forhold til tidligere praksis, hvor det var muligt for jordbrugeren at fremsende sprøjtejournalen indenfor 3 dage.”

Det betyder, at kontrolløren vil medtage en kopi eller et foto af den sprøjtejournal, du kan fremvise under kontrolbesøget, og det er den, som kontrolløren foretager sin vurdering ud fra. 

Nem og korrekt registrering med FarmTracking
Mange landmænd anvender et digitalt værktøj som FarmTracking til at registrere sprøjteopgaver. Med FarmTracking kan du løbende opdatere din sprøjtejournal og være sikker på, den lever op til Landbrugsstyrelsens krav. Programmet sørger nemlig for at sende en fejlmelding, hvis du i planlægningen har fået tastet et ikke-godkendt middel eller dosering til afgrøden. 

Det er i øvrigt en fordel, at registreringerne kan foretages direkte fra traktoren, så du kan opdatere din sprøjtejournal når som helst og hvor som helst. 

Ved kontrol skal du fremvise enkelte udførte sprøjtninger i marken til kontrolløren i app’en. Det er for brugere af FarmTracking accepteret, at journalen eftersendes senest tre dage efter kontrolbesøget, da app’en ikke kan printe en samlet sprøjtejournal, som kontrolløren kan tage med retur. Dette fungerer ved, at du tager kontakt til din konsulent, som kan hente journalen via Mark Online og sender den til kontrolløren. Hvis du selv har Mark Online, kan du naturligvis printe journalen til kontrolløren med det samme. 

Krav til sprøjtejournal
Der er krav til, at din sprøjtejournal indeholder følgende:

  • Identifikation af marken (marknummer eller markens navn)
  • Afgrøde eller kultur 
  • Marken/arealets størrelse i ha med en decimal eller m2 
  • Angivelse af anvendt plantebeskyttelsesmiddel
  • Dosering
  • Dato for anvendelse
  • Ejers eller brugers CVR-nummer
  • Dokumentation for brug af afdriftsreducerende dyser ved reduktion i afstandskrav og ved brug af pesticider med krav om brug af afdriftsreducerende udstyr i hele marken, f.eks. produkter med indhold af prosulfocarb (dokumentation heraf behøver ikke være en del af sprøjtejournalen)

Sprøjtejournalen kan føres på papir, i elektronisk form, eller det kan være en dækkende samling af dokumentation f.eks. behandlingsplaner, fakturaer eller lignende. 

Farmtracking opfylder alle de indholdsmæssige krav til en sprøjtejournal.

 

Pressekontakt: Pressekonsulent Marie Gang Larsen 29 46 21 86.Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen