MENU
11. december 2019

Svinepriserne på himmelflugt - SEGES opjusterer

De høje priser betyder, at det er attraktivt at afsætte smågrisene til opfedning i Danmark i stedet for at sende dem ud af landet. Det er til gavn for både de danske landmænd, slagterierne, beskæftigelsen og samfundsøkonomien som helhed
Der foretages en mindre opjustering i andet halvår 2019 og en større opjustering af prisen på grisekød i 1. halvår 2020, hvor der nu ventes en gennemsnitlig pris på 15,06 kg. pr. kg mod tidligere forventet 13,94. Prognosen for smågriseprisen opjusteres i overensstemmelse hermed.
Der foretages en mindre opjustering i andet halvår 2019 og en større opjustering af prisen på grisekød i 1. halvår 2020, hvor der nu ventes en gennemsnitlig pris på 15,06 kg. pr. kg mod tidligere forventet 13,94. Prognosen for smågriseprisen opjusteres i overensstemmelse hermed.

 

Prisen på svinekød har gennem 2019 været stærkt stigende – i høj grad på grund af stor efterspørgsel i Kina og de øvrige asiatiske lande, og SEGES opjusterer nu forventningerne til prisudviklingen i 2020. Danske svineproducenter står derfor foran større indtjening, end tidligere antaget.

- Priserne er steget hurtigere end forventet, og vi kan nu se frem mod en endnu kraftigere prisudvikling i 2020. Det er naturligvis en trist baggrund med udbredelsen af Afrikansk Svinepest i Asien, men for de dan-ske landmænd er der god grund til at glæde sig over de høje svinepriser, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i SEGES.

De danske slagteriers høje eksportandel til Asien gør afregningspriserne i Danmark særligt attraktive. Faktisk har vi i Danmark nogle af de bedste priser i Europa. 

- De høje priser betyder, at det i øjeblikket er attraktivt at afsætte smågrisene til opfedning i Danmark i stedet for at sende dem ud af landet. Det er til gavn for både de danske landmænd, slagterierne, beskæftigelsen og samfundsøkonomien som helhed, siger Klaus Kaiser.

Han opfordrer de danske svineprocenter til at udnytte de gode tider til at nedbringe gælden og fremtidssikre sig.

- I SEGES opjusterer vi nu vores forventninger til svinepriserne i 2020, og vi forventer rigtig god indtjening for svineproducenterne i de kommende år. Derfor er det også et oplagt tidspunkt for danske landmænd at nedbringe gælden og gøre virksomheden mere robust til fremtiden, når svinepriserne engang falder igen, siger Klaus Kaiser.

Den største risiko ved den nye prognose er naturligvis yderligere udbredelse af Afrikansk Svinepest i Euro-pa. I særdeleshed vil forudsætningerne for prognosen ændre sig ved et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark. 

- Et udbrud af svinepest i Danmark vil afgørende ændre på markedssituationen. Landbruget gør derfor selv en stor indsats for at forhindre, at svinepest rammer danske besætninger, og alle andre foranstaltninger, der kan reducere risikoen, hilses varmt velkommen, siger Klaus Kaiser. 

Henvendelser bedes rettet til:
Pressekonsulent Nanna Østergaard

T +45 3339 4917 (direkte)
M +45 2818 8619
E nalo@lf.dk 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen