MENU
18. november 2019

Tættere samarbejde om biogas-rådgivning skal give landmanden mere værdi på bundlinjen

Landbrugets videnscenter SEGES og rådgivningsvirksomheder i Dansk Landbrugsrådgivning går nu sammen om at styrke rådgivningen på biogasområdet.
Foto: SEGES
Foto: SEGES

 

Biogasbranchen er i rivende udvikling, og stadig flere landbrug er på en eller anden måde involveret i biogasproduktion. Det skal landbrugene have mest mulig værdi ud af, og med den mission styrker SEGES og rådgivningsvirksomheder i Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) nu samarbejdet på området. Det sker i en indsats kaldet DLBR Biogas, som er målrettet både konventionel og økologisk biogasproduktion.

- Biogas som forretningsområde for landmanden har udviklet sig væsentligt de senere år, og det er altafgørende, at landmanden får det udbytte af sit engagement, som der er mulighed for. Derfor er vi meget glade for, at vi nu får dette samarbejde i værk, siger Lars Villadsgaard Toft, bioøkonomichef ved SEGES.

Bredt samarbejde
DLBR Biogas drives af SEGES og ØRD i samarbejde med DLBR-rådgivningscentrenes specialister på området. 

SEGES har mangeårig erfaring med drift og optimering af biogasanlæg og hjælper i dag en lang række gård- og fællesanlæg med optimering af driften. SEGES har desuden designet en lang række biogasanlæg i både ind- og udland. Michael Tersbøl, som er konsulent i ØkologiRådgivning Danmark, har arbejdet med forskellige opgaver indenfor biogas og økologi i mange år. Han siger

- Biogasbranchen har inden for de seneste år gennemgået en markant udvikling og udbygning, og mange landmænd har i dag kontaktflade med biogasanlæg. Biogasområdet forventes at ekspandere yderligere i de kommende år, og det vil få indflydelse på både driftsform og økonomi på stadigt flere landbrug. 

Gennem DLBR Biogas vil de rådgivere, der arbejder med biogas i de enkelte rådgivningsvirksomheder, have mulighed for at blive en del af et netværk, og målet er at styrke rådgivningstilbuddet til landmanden.

Hele paletten
Mange DLBR-rådgivningscentre varetager i dag rådgivningsopgaver relateret til biogas i form bl.a. myndighedsarbejde (VVM-ansøgninger og miljøgodkendelser), gødningsregnskaber for biogasanlæg og rådgivning omkring kontraktforhold for leverandører, mens SEGES har opbygget en kompetence på rådgivning omkring drift og design af biogasanlæg, bæredygtighedscertificering af biogasanlæg, samt særlige forhold og betingelser knyttet til biogas i økologisk landbrug. 

- Sammen får vi alle varer på hylden – lige fra rådgivning om kontrakter, til design af anlæg og drift af anlægget. Og det, mener vi, vil kunne styrke det økonomiske og driftsmæssige udbytte for de landmænd, der enten direkte eller indirekte er involveret i eller ønsker at involvere sig i biogasproduktion, siger Lars Villadsgaard Toft.

Om samarbejdet DLBR Biogas
Formålet er at tilbyde kunder en samlet rådgivningsløsning, der dækker samtlige elementer omkring etablering og drift af både konventionelle og økologiske biogasanlæg. Det kan blandt andet være:
Rådgivning om hvordan synergier mellem biogas og landbrugsproduktion kan udnyttes
Anlægsetablering
Procesdesign
Driftsoptimering
Myndighedsarbejde (VVM-ansøgning, miljøgodkendelse)
ATEX, arbejdsmiljø, instruktioner og nødplaner 
Sikkerhedsstyrelsen (gasregulativ)
Økonomi og finansiering
Samspil med og afklaring af økologiregler
Gaspotentiale analyser
Anlægsudbud
Rådgivning omkring leverandørkontrakterPressekontakt: Pressekonsulent Marie Gang Larsen, SEGES, tlf 29 46 21 86

 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen