MENU
23. marts 2021

Flere landmænd skal tænke på pensionen i god tid

En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer Økonomi & Virksomhedsledelse viser hvordan landmanden forholder sig til pension og et kontrolleret farvel til landbruget. Undersøgelsen viser også at 91 procent af de danske heltidslandmænd driver deres landbrugsvirksomhed ud fra en strategi, men det er kun 29 procent af landbrugene, der har strategien på skrift.

Mange landmænd tænker frem mod pensionen, men endnu flere bør gøre det og mere aktivt.

Det viser en undersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarers sektor for Økonomi & Virksomhedsledelse i samarbejde med SEGES. Undersøgelsen omfatter 2.106 landbrug, både heltidsbedrifter og deltidsbedrifter.

Undersøgelsen har afdækket, hvordan danske landmænd arbejder med økonomi og ledelse, både i det daglige og på den mere langsigtede bane, og den skal blandt andet bruges i sektorens arbejde og prioritering af indsatser og fokusområder. Det forklarer sektorformand Anders Harck.

- Undersøgelsen giver os mange gode indsigter, men noget af det, vi kan se, at vi skal øge vores fokus på, er generationsskifte, siger Anders Harck, som har et vigtigt budskab:
- Pengene er først tjent, når man kan se, om man kan få solgt sin virksomhed igen. Erfaringerne fra de seneste ti år er, at et godt generationsskifte også for sælgeren kræver en god økonomi, og det er vigtigt, at der også er penge nok til tiden efter den aktive karriere som landmand. Derfor er fokus på pension og exitstrategi også meget vigtigt, siger han.

Derfor glæder det også Anders Harck at 1/3 af alle landmænd har en exitstrategi, det vil sige en plan for, hvordan landmanden siger farvel til landbruget. Men målet er selvfølgelig at få langt flere med.

Undersøgelsen viser bl.a. også, at 13 procent af heltidslandmændene slet ikke har en pensionsopsparing uden for bedriften, og tilsvarende 13 procent har aldrig talt med en rådgiver om pensionsopsparing.

Viser, hvor der skal fokuseres
Undersøgelsen er blevet præsenteret på et online møde for landmænd, rådgivere og andre af landmandens samarbejdspartnere, og i samme møde præsenterede Sektoren for Økonomi & Virksomhedsledelse også sin nye tre-årige strategi.

Sektordirektør Anett Skov Marcussen forklarer, at undersøgelsen er koblet til strategien.

- På den måde har vi fået et godt øjebliksbillede, der er med til at pege på, hvor vi særligt, i samarbejde med alle de gode rådgivere derude, skal inspirere landmændene til at udvikle sig, siger hun.
- Vi har kigget på økonomiske nøgletal og ledelse generelt, men emner som uddannelse, digitalisering og bæredygtighed er selvfølgelig også med. I erhvervet er vi vant til at optimere på én bundlinje, men arbejdet med at optimere på de tre bundlinjer er godt i gang. En kobling, der er meget relevant i forhold til blandt andet fremtidig finansiering. 

Flere tal fra undersøgelsen

  • 70 procent af de heltidslandmænd der har svaret, at de har et budget, bruger det i høj eller nogen grad. 
  • 18 procent af de heltidslandmænd, der har svaret, har en pensionsopsparing uden for bedriften på mere end 5 millioner kroner. 22 procent har under 1 million kroner.
  • 18 procent af de heltidslandmænd, der har svaret, har en bestyrelse, et gårdråd eller lignende, de søger sparring hos. 7 procent arbejder på at få det og 75 % har ikke noget eller oplyser ikke.
  • 34 procent af de heltidslandmænd, der har svaret, holder mere end 15 dages ferie om året. 4 procent holder ikke ferie.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er anonym og foretaget blandt 15.000 tilfældigt udvalgte medlemmer af Landbrug & Fødevarer. 2.106 har svaret og indgår dermed i undersøgelsen. Den er foretaget som grundlag for den nye strategi for Landbrug & Fødevarers sektor for Økonomi & Virksomhedsledelse.
Besvarelserne er blevet vægtet i forhold til størrelse, driftsgren og geografi, så total-tallene er repræsentative for erhvervet som helhed. 

Undersøgelsen har fokuseret på emner som strategi, budget, pension, gårdråd, bæredygtighed og klima, digitale løsninger, medarbejderudvikling og ferie.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen