MENU
29. september 2015

Vandmiljøet bliver markant forbedret med 150 millioner til mere målrettede tiltag

Både miljø og vækst forbedres, hvis der bliver afsat 150 millioner kroner til at gennemføre målrettede indsatser for et bedre vandmiljø, som der lægges op til i finanslovsforslaget. Det vurderer SEGES, der arbejder med at udvikle nye virkemidler til at forbedre vandmiljøet.
Alternative virkemidler skal være med til at sikre et mere robust vandmiljø.
Alternative virkemidler skal være med til at sikre et mere robust vandmiljø.
Foto: LandbrugsMedierne

Af Mille Marie Christensen, mic@lf.dk

Både miljø og vækst forbedres, hvis der bliver afsat 150 millioner kroner til at gennemføre målrettede indsatser for et bedre vandmiljø, som der lægges op til i finanslovsforslaget. Det vurderer SEGES, der arbejder med at udvikle nye virkemidler til at forbedre vandmiljøet.

Landbrug- og fødevaresektoren er en vigtig del af grundlaget for vækst og arbejdspladser i Danmark.

Det skriver regeringen i det netop offentliggjorte finanslovsforslag for 2016. Derfor skal erhvervets rammevilkår forbedres. Det skal blandt andet gøres ved at sikre en lempeligere kvælstofregulering, men samtidig værne om natur og miljø.

Derfor foreslår regeringen at afsætte 150 millioner kroner til at gennemføre målrettede indsatser for et bedre vandmiljø.

Det er penge, der virkelig kan komme miljøet til gode, lyder vurderingen fra landbrugets videncenter SEGES.

- Vi har i mange år arbejdet med at udvikle alternative virkemidler, som kan skabe et mere robust vandmiljø, og som er mere effektive og billigere end at fortsætte med at tilføre afgrøderne væsentligt mindre kvælstof, end de har behov for og på den måde forringe kornproduktionen og mindske eksporten, siger direktør Jan Mousing.

Virkemidler i vandet

Han understreger, at hvis vandmiljøet virkelig skal forbedres, så skal der sættes ind med virkemidler, så selve miljøforbedringen sker ude i vandområderne. Det kan være aktiv genetablering af vandplanten ålegræs, etablering af stenrev, som alger kan vokse på og producere ilt, og brug af muslinger, som naturligt filtrerer vandet og opsamler kvælstof.

- Alle disse tiltag er intelligente virkemidler, der kan gennemføres, uden at det hæmmer landbrugets produktion og dermed landmændenes muligheder for at producere effektivt og skabe vækst og arbejdspladser, pointerer Jan Mousing.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen