MENU
12. august 2019

Vi roder med vilje og det er godt for naturen

I Agro Food Park og SEGES vil vi gerne gøre noget ekstra for biodiversiteten og de vilde arter, vi deler området med. Derfor er vi begyndt at ’rode’ omkring bygningerne – det er helt med vilje. Målet er at gøre Agro Food Park til et bedre levested for planter, fugle, insekter og andre arter.
Der er nu sat skilte op flere steder i Agro Food Park, som fortæller om naturen og hvorfor det 'roder'.
Der er nu sat skilte op flere steder i Agro Food Park, som fortæller om naturen og hvorfor det 'roder'.

Eksperterne hos landbrugets videnscenter SEGES rådgiver blandt andre landmænd om, hvordan de på deres gård kan få mere vild natur integreret til gavn for bier og andre insekter, fugle og vilde plantearter mm. 
- Derfor fik vi den idé, at vi her i Skejby kunne gå foran og bruge vores egne udendørs arealer som udgangspunkt for at vise nogle konkrete eksempler på, hvordan man kan skabe bedre betingelser for planter, bier, sommerfugle og andre dyr – præcis som vi anbefaler landmændene at gøre, siger Anne Erland Eskildsen, biolog og specialkonsulent hos SEGES Natur.

Derfor har Agro Food Park i Skejby, hvor SEGES bor til leje, den seneste måned ændret måden, de omgivende arealer plejes på. Græsset slåes for eksempel ikke længere en gang om ugen. I stedet får det på udvalgte arealer lov til at vokse, og det har givet et helt fantastisk blomsterflor.

- Vi vil vise, at det slet ikke er så svært at gøre noget godt for naturen, siger Anne Erland Eskildsen.

- Faktisk handler det tit om at lade være med at gøre noget af det, man plejer, og bare give naturen plads til at indfinde sig. Det kan godt være, det ser lidt mere rodet ud, men til gengæld er det rigtigt godt for mange forskellige arter, som ellers kan have svært ved at finde levesteder ude i landskabet, siger hun.

Skilte sat op, så andre kan se, hvad vi gør
Samtidig ønsker vi, at de mange mennesker som færdes i og omkring Agro Food Park arealer, skal vide, hvad vi gør og hvorfor. 

Derfor er Agro Food Park og SEGES Natur sammen i gang med at sætte skilte op rundt om på arealet, der fortæller om naturen og om de tiltag, der gøres for at fremme biodiversiteten og give de vilde insekter en hjælpende hånd. Som gæst hos os er man meget velkommen til at gå en tur rundt på arealet. 

Hvad gør vi så?
Vi lader græsset gro udvalgte steder, og det giver plads til de vilde blomster i plænen. Gamle træer får lov at stå og døde grene og kvasbunker får lov at ligge. 
Det gør vi, fordi at vi ved, at det netop er gode levesteder for bier, sommerfugle og andre insekter. De blomstrende områder skaber et bedre fødegrundlag for de vilde insekter, som lever sammen med os i Skejby.

Her kan du læse mere
Alle de tiltag, vi har lavet, tager udgangspunkt i de 10 anbefalinger, som vi sidste år lancerede i vores kampagne ’Pas godt på bierne’. De er udviklet af en række forskere og naturforvaltere og har til formål at sikre bedre forhold for vilde bier og andre bestøvere. Men hvis du følger anbefalingerne, vil du også samtidig skabe bedre forhold for masser af andre dyr og planter. Se mere på www.lf.dk/bi.

Det roder til gavn for naturen from SEGES on Vimeo.

 

Pressekontakt: Marie Gang Larsen 29 46 21 86

 Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen