MENU
Samtale om grovfoder i kvægstald

Om SEGES

SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv 

SEGES er et fagligt videns- og innovationshus, der arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre. Fra de store landbrugsfaglige emner inden for planter, miljø, naturpleje, dyrehold og økologi til økonomi, skat, jura, it, arkitektur, regnskab, HR og undervisning. Det sker i tæt samarbejde med universiteter, ministerier, virksomheder og interesseorganisationer i både ind- og udland.

Vi identificerer de forretningsmæssige potentialer i landbruget. På den måde kan vi give danske landmænd og gartnere de bedste redskaber til at drive deres virksomhed rentabelt og samtidig holde fokus på miljø og dyrevelfærd. 

SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer.

 


Landmændene skal altid kunne få de bedste redskaber, den nyeste viden og den optimale rådgivning. Det er dét, vi er her for.

Vores opgaver

SEGES udfylder rollen som brobygger mellem forskningen og det praktiske landbrug. Samtidig udvikler vi vores produkter og services i samarbejde med vores brugere. Vi sørger for, at den nye viden og teknologi hurtigt kommer i brug hos de danske landmænd, så de har de bedste redskaber til at optimere deres bedrift.

Vi skaber selv en del af vores nye viden ved at deltage i nationale og internationale projekter og gennem vores omfattende forsøgsarbejde. Vi samarbejder med forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og private virksomheder fra hele verden og sikrer på den måde offentlige forsknings- og udviklingsmidler til innovation i landbrugs- og fødevareerhvervet.

SEGES sælger specialiserede konsulentydelser, programmer og andre produkter, ligesom vi varetager en række udviklings- og serviceopgaver i forhold til de 30 landmandsejede rådgivningsvirksomheder. Disse services og vores kommercielle aktiviteter i øvrigt udgør hovedparten af vores omsætning.

Vores navn

SEGES er latin og har rod i landbruget. Det betyder kornmark, majs, afgrøde og vækst. Derudover er det valgt, fordi det ikke skal oversættes, og fordi det er kort og visuelt. 


Ejnar Schultz
Ejnar Schultz
Direktør, SEGES
Direktørgruppen
T: +45 8740 5222

Vi gennemfører

Hvert år gennemfører vi i samarbejde
med DLBR mere end 1.000 markforsøg
for at finde frem til, hvordan man
kan dyrke med det bedst mulige resultat
under forskellige forhold. 

Vi leverer fakta

Vores store faglige database LandbrugsInfo tæller mere end 120.000 artikler med viden om alt fra forsøgsresultater og analyser til tolkning af regler.

Vi udfører

Den rullende afprøvning udfører forsøgs- og udviklingsopgaver på svinebedrifter. 
SEGES driver eksempelvis også Laboratorium for Svinesygdomme og SPF Sundhedskontrollen.

Vi udvikler og driver

Vi udvikler, vedligeholder og supporterer mange af landmandens øvrige it-redskaber – for eksempel de programmer, landmanden bruger til at styre driften inden for kvæg, svin eller planteavl.

Vi samarbejder

Vi samarbejder med mejerier og kødbranchen for at udvikle og forbedre danske fødevarer. Og vi arbejder løbende med projekter, der kan optimere kvaliteten af fødevarerne og finde konkurrencedygtige måder at producere på. 

Vi tæller

Vi er cirka 650 medarbejdere i SEGES, der er landsdækkende med lokationer i Agro Food Park ved Aarhus, på Axelborg i København og laboratorier, forsøgsgårde med videre ved Kjellerup og Vejen.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen