MENU
Medarbejder ved skrivebord

At arbejde i SEGES

Vi tilbyder vores medarbejdere et fagligt spændende og udfordrende miljø suppleret med gode muligheder for karriereudvikling og et væld af sociale aktiviteter.

SEGES er en rådgivningsvirksomhed med en bred sammensat medarbejderskare. Her arbejder både naturfaglige, samfundsvidenskabelige og humanister samt administrativt uddannede.

Vi arbejder projektorienteret på tværs af faggrænser og vægter tværfagligt samarbejde højt. Det giver vores medarbejdere mulighed for initiativ, udfoldelse og ansvar, samtidig med at det stiller en forventning til den enkelte om selvstændighed i opgaveløsningen.

Vi er en del af Agro Food Park, en international viden- og virksomhedsklynge inden for landbrugs- og fødevareerhvervet, og vores medarbejdere har derfor unikke muligheder for at arbejde med innovation bredt inden for fødevarer og landbrug.

Det er vigtigt, at vores medarbejdere altid er ajourført med den nyeste viden inden for netop deres fagområde, og vi tilbyder flere muligheder for karriereudvikling og supplerende kompetenceudvikling.

I SEGES prioriterer vi også det sociale liv højt. Derfor har vi både en kunstforening og en medarbejderforening, der arrangerer ture til kunstmuseer, sportsaktiviteter, vinsmagning, sommerfest og meget andet. Desuden har vi en række attraktive personalegoder og rabatordninger.

Ikke mindst er vi en familievenlig arbejdsplads med juletræsfest og påske-og efterårsbiograf for de mindste. Desuden er der mulighed for ind imellem at tage børnene med på arbejde.

Nye medarbejdere

Det er afgørende, at vores nye medarbejdere kommer godt i gang.

Som ny medarbejder på SEGES får du:

  • En individuel uddannelses- og karriereplan. 
  • En grundig indføring i huset, herunder orientering om SEGES' og Landbrug & Fødevarers organisatoriske placering og ansvar i det danske landbrug. 
  • En introduktion til de programmer og systemer, du kommer til at arbejde med. 
  • Hvis du er nyuddannet en særdeles omfattende introduktion, så du kommer godt fra start.

Personalepolitik - med krav til ledere og medarbejdere

Da medarbejderne er den absolut vigtigste ressource i SEGES, har personaleudvikling høj prioritet. Kun på den måde er det muligt at fastholde og udvikle dygtige og engagerede medarbejdere.

SEGES søger at skabe trivsel og spændende arbejdsopgaver, der kan motivere nuværende som fremtidige medarbejdere.

Vi ønsker at dygtiggøre og udvikle vores medarbejdere - både fagligt og personligt. Vi tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige og derfor skal mødes individuelt.

Vi forventer, at ledere og medarbejdere engagerer sig i samarbejdet om opgaverne og interesserer sig for forholdene i SEGES generelt.

Vores ledere skal vise evne og vilje til at udvikle deres medarbejdere gennem uddannelse, uddelegering af beslutningskompetence og tildeling af ansvar.

Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder formulerer sine ønsker og forventninger til fremtidige arbejdsopgaver og tager et medansvar for egen uddannelse og udvikling.

Personalesammensætning i SEGES skal med hensyn til faglige og personlige kompetencer til enhver tid modsvare de krav, der stilles for at løse arbejdsopgaverne kvalitativt tilfredsstillende. Vi tilstræber tryghed i faste ansættelsesforhold.

Studerende

I SEGES lægger vi vægt på en god kontakt til uddannelsesmiljøer og studerende.
Vi vil gerne hjælpe med at bygge bro mellem studiemiljøet og erhvervslivet og samarbejder derfor ofte med studerende om specialer og eksamensprojekter på både bachelor-, kandidat- og ph.d. niveau.

Desuden har vi løbende studerende i praktikforløb, og vi bruger en lang række studentermedhjælpere.

Interesseret? Kontakt Koncern HR for at bliver klogere på dine muligheder.

 

Anette Højgaard Andreasen
Anette Højgaard Andreasen
HR Chefkonsulent
Koncern HR & Organisationsudvikling
T: +45 8740 5027
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen