MENU
Medarbejdere i kontorlandskab

Fra ansøgning til ansættelse

Få overblik over rekrutteringsprocessen i SEGES og Landbrug & Fødevarer.

Annoncering

Alle stillinger opslås på vores hjemmesider, på LinkedIn og på eksterne jobdatabaser - eventuelt suppleret med annoncering i relevante dagblade/fagblade.

Screening

Den rekrutterende leder har ansvaret for gennemlæsning af ansøgningerne samt udvælgelse af de kandidater, der skal til samtale.

Første samtale

Der inviteres typisk tre til seks ansøgere til en første samtale.

I samtalen kan, foruden den rekrutterende leder, deltage en Chefkonsulent fra HR eller en kollega fra den pågældende afdeling.

Formålet med samtalen er, at

  • Ansøgeren bliver bekendt med jobbets rammer og muligheder og får en kort introduktion til virksomheden 
  • Ansøgeren får mulighed for at uddybe præsentationen af sig selv 
  • Lederen skal sikre sig nok information til at vurdere, om kompetencerne matcher de opstillede krav til jobbet 
  • Ansøgeren får mulighed for at vurdere, om jobbet matcher egne forventninger.

Anden samtale

Efter første samtale inviteres to til fire ansøgere til anden samtale. Forløbet tilrettelægges individuelt alt efter stillingstypen. Et almindeligt ansættelsesforløb har to formål: Dels at kortlægge de personlige præferencer i forhold til arbejdssituationen, dels at undersøge ansøgerens arbejdsstil og arbejdsmetode.

De personprofiler, vi anvender til at undersøge arbejdsstil og arbejdsmetode, vil altid blive gennemført i forbindelse med anden samtale. Spørgerammen til personlighedsprofilen udfyldes via internettet, inden du møder op til anden samtale.

Du vil altid få forudgående besked om personprofilen, der anvendes, og hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Koncern HR.

I den anden samtale deltager en chefkonsulent fra HR og som regel den rekrutterende leder. Chefkonsulenten giver en tilbagemelding på profilen, og du får mulighed for at uddybe og komme med kommentarer til de enkelte profilområder. Der vil endvidere være mulighed for at få forventningsafstemt løn- og ansættelsesforhold samt at få opklaret eventuelle uklarheder i forhold til stillingen.

Ansættelse

Forud for ansættelsen kan der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgivere. Dette sker dog kun med din forudgående accept. Beslutningen om ansættelsen ligger endegyldigt hos den rekrutterende leder, og du får mundtlig besked, hvis vi tilbyder dig ansættelse. Kontrakt med mere sendes snarest efter.

Afslag

Bliver du ikke inviteret til samtale, vil du normalt få et afslag på mail. Du er altid velkommen til at kontakte den rekrutterende leder, hvis du ønsker at få uddybet dit afslag.

Anette Højgaard Andreasen
Anette Højgaard Andreasen
HR Chefkonsulent
Koncern HR & Organisationsudvikling
T: +45 8740 5027

Læs mere om, hvordan vi håndterer ansøgninger i SEGES og Landbrug & Fødevarer herunder.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen