MENU
Luftfoto af Agro Food Park

Whistleblower-ordning

SEGES Innovation P/S giver alle ansatte samt tidligere medarbejdere, mulighed for at anvende vores whistleblower-ordning.

Dertil har vi oprettet en særlig indberetningsside, hvor du kan udfylde og indsende en indberetning:

  1. Kopier adressen wb.seges.dk/segesinnovation
  2. Indsæt linket i din browser
  3. Åbn derefter siden, som indeholder en vejledning og et tekstfelt
  4. Skriv din indberetning
  5. Afslut med at trykke send 
     

CLEMENS Advokatfirma er første modtager på alle indberetninger og er både kontraktligt og retligt forpligtet til at behandle din indberetning fortroligt og anonymt.

CLEMENS Advokatfirma videregiver udelukkende oplysninger om din identitet til os, hvis du har givet dit samtykke hertil.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at oplysninger om din identitet i helt særlige tilfælde kan videregives til relevante myndigheder, fx hvis det er nødvendigt i forbindelse med en politiefterforskning eller en retssag. Såfremt CLEMENS Advokatfirma videregiver dine oplysninger til relevante myndigheder, sker dette udelukkende, hvis CLEMENS Advokatfirma er retligt forpligtet hertil og du vil i videst muligt omfang blive underrettet herom.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen