MENU
Rådgivning

Produktion

Ny viden, bedre teknik og konkrete værktøjer, der sikrer den optimale produktion.
Ko i sengebås

Indretning og funktionalitet

SEGES arbejder med optimering af produktionsanlæg, herunder stalde til kalve, kvier, malke- og kødkvæg. Sådan kan vi hjælpe dig
Små grønne afgrøder

Dyrkning af planter

Korn, raps, frø, kartofler, grovfoder, gødskning, planteværn, jordbearbejdning, vanding og dræning er blot nogle af de områder, vi har eksperter på.    Læs mere om dyrkning af planter

Teknik til marken

Vi ved, hvordan maskinerne skal bruges og hvilke typer, der er bedst til forskellige opgaver. Derudover har vi også den nødvendige viden om love og regler for landbrugsmaskiner.
Læs mere om teknik til marken

Bæredygtigt kalvekød

Som slagtekalveproducent er der mange hensyn at tage. Kalvenes sundhed, tilvækst, miljøpåvirkning og korrekt opstaldning.  Sådan kan vi hjælpe dig

Mælkekvalitet, der kan mærkes på bundlinjen

Får du det højst mulige kvalitetstillæg for din mælk? Hvis ikke, så tag en snak med SEGES Mælkekvalitet.

Sådan kan vi hjælpe dig

Nyere, bedre og mere økologi

Vores rådgivning udvikles ofte i projekter, og en af vores vigtigste opgaver er at holde os opdateret på den nyeste viden inden for landbrugsproduktion. Sådan kan vi hjælpe dig
Vores konsulenter studerer forsøgene i marken

Forsøg og test af planter, metoder og teknik

Formålet med de mange forsøg og test er at skabe ny og sikker viden om, hvilke behandlinger, der giver den bedste økonomi for landmanden.  Læs mere om test og forsøg
Høne på græs

Direkte rådgivning om svin og fjerkræ

Vi arbejder konstant på at udvikle den bæredygtige og konkurrencedygtige økologiske husdyrproduktion.  Sådan kan vi hjælpe dig
Konceptet kompakt fuldfoder har øget både ydelse og sundhed i mange kvægbesætninger.

Optimalt foder til kvæg

Den optimale sammensætning af foder kan gøre en stor forskel i din besætning. SEGES kan hjælpe dig med at få maksimal udnyttelse af din foder. Sådan kan vi hjælpe dig

Tværfaglig rådgivning af kalveproducenter

Få den rette rådgivning til, hvordan din produktion kan blive mere rentabel. Sådan kan vi hjælpe dig
Droner tages i brug i markkortlægning

Præcisionsjordbrug

I Planter & Miljø arbejder vi for, at landmændene kan få optimalt udbytte af den nyeste teknologi inden for landbruget. Læs mere om præcisionsjordbrug
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen