MENU
Få det optimale ud af din planteproduktion med produkter fra SEGES Software.
Cropmanager

CropManager - fremtidens platform for præcisionsjordbrug

Præcisionsjordbrug skal være let, intuitivt og brugervenligt. Det bliver det, når du har CropManager ved hånden.

IT-platformen samler dine markstyringsredskaber ét sted, så du får overblik og et stærkt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger i marken.

Funktioner som Tildelingslag, Prognoser og Hotspots er noget af det nye, som CropManager giver dig som moderne planteavler.

Markplan

CropManager indeholder naturligvis funktionen Markplan, så du kan se dine marker, de opgaver, som du har planlagt og udført, og din dyrkningshistorik. Markplan er nødvendig for, at du kan bruge de andre funktioner i CropManager.

Alt dataen er synkroniseret med FarmTracking og Mark Online, så dine registreringer automatisk bliver hentet til Markplan.

Markanalyse

Med Markanalyse får du satellitbilleder af din mark, så du kan se, hvordan biomassen på marken har udviklet sig gennem vækstsæsonen. Du kan også sammenligne marken med andre lignende inden for en radius af 10 km. Så kan du se, om den udvikler sig for langsomt eller for hurtigt. Det kalder vi for Biomasse-benchmark. Det hjælper dig med at beslutte, om du skal regulere væksten – og i så fald hvor meget.

Tildelingslag

Funktionen Tildelingslag er dit værktøj til at lave præcisionsjordbrug. Med det ved hånden udnytter du den moderne teknologi til at lave et endnu mere præcist arbejde i marken. Der findes 5 forskellige tildelingslag.

 • Tildelingslag – vækstregulering
  Når du skal vækstregulere, står du over for den udfordring, at marken ikke er ens over det hele. Derfor skal der vækstreguleres forskelligt. Det kan tildelingslaget hjælpe dig med, så du vækstregulerer med den rette mængde på det rette sted. Det sker automatisk ud fra CropManagers tildelingsalgoritme.
   
 • Tildelingslag – plantebeskyttelse
  Når du skal bruge plantebeskyttelse, står du over for den udfordring, at marken ikke er ens over det hele. Derfor skal du bruge plantebeskyttelse i forskellige mængder. Det kan tildelingslaget hjælpe dig med at beregne, så du bruger den rette mængde på det rette sted. Det sker automatisk ud fra en tildelingsalgoritme i CropManager.
   
 • Tildelingslag – ukrudtsbekæmpelse 
  Når du skal bruge ukrudtsbekæmpelse, står du over for den udfordring, at marken ikke er ens over det hele. Derfor skal du bruge ukrudtsbekæmpelse i forskellige mængder. Det kan tildelingslaget hjælpe dig med at beregne, så du bruger den rette mængde på det rette sted. Det sker automatisk ud fra en tildelingsalgoritme i CropManager.

  Hvis du bruger ukrudtsbekæmpelse i årets første 4 måneder, så ved tildelingsalgoritmen, at du skal bruge mest ukrudtsbekæmpelse, hvor afgrøderne står tyndt. Den ved også, at du de resterende 8 måneder af året skal bruge mest der, hvor afgrøderne står tæt.
   
 • Tildelingslag – såning
  Når du skal så, skal du vælge et satellitbillede af din mark, som du vil lave tildelingen på baggrund af. Derefter laver systemet fordelingen af udsæd for at kunne lave en ensartet etablering af marken. Det er dig, der kender dine marker bedst, så du kan altid justere i forslaget fra systemet, som du vil.
   
 • Tildelingslag – gødskning
  Når du skal gødske, skal du kende den optimale fordeling af handelsgødning på marken. Det hjælper dette tildelingslag dig med at beregne ud fra et satellitbillede af din mark. Modellerne for beregningen er udviklet ud fra Landsforsøgene.

Når du har lavet dine tildelingslag, er de nemme at bruge, for de er allerede i din traktorterminal, hvis den er fra Bogballe. CropManager og Bogballes terminal kan snakke sammen på grund af den intelligent datahub, der oversætter, så de to systemer kan tale sammen. Fremover vil flere maskiner og udstyr blive koblet på datahuben.
Hvis du ikke har Bogballe, skal du gemme filerne på dit USB-stick og åbne dem ude i traktoren, som du plejer.

Prognoser

Med denne funktion får du et værktøj til at træffe beslutninger og til at lave en risikovurdering. Hvordan er prognoserne for eksempel for lejesæd? Høst? Sygdomme? Det giver systemet dig et bud på, så du kan fastlægge, hvor du skal starte din målrettede indsats. Prognoserne tilpasser sig naturligvis forholdene på din bedrift.

Hotspots

Med Hotspots har du et værktøj til at markere vigtige områder i marken. Det kan være, du har fundet skadedyr, svampesygdomme eller ukrudt. Det kan også være, at du har fundet sten, som skal samles ind. Så markerer du bare området som et Hotspot og sender en kollega ud efter dem senere på dagen. 

Hotspot giver dig også mulighed for at markere dræn og brønde. Du kan selv tegne dem ind på kortet eller importere et drænkort fra en shapefil. 

Udbyttebenchmark 

Er dit udbytte Danmarks bedste? Udbyttebenchmark giver dig en unik mulighed for at se, hvordan dine marker og resultater klarer sig sammenlignet med andre. Så kan du se, hvordan du ligger i forhold til forventningerne.

Vil du også have CropManager?

Så skynd dig ind på www.cropmanager.dk og opret dig som bruger.

Kender vi dig i forvejen?

Hvis du allerede er kunde i Mark Online eller FarmTracking, så henter vi automatisk dine data. Kender programmet dig ikke i forvejen, henter vi din markplan fra Grundbetalingsansøgningen 2018. 
Kundecenter

Åbningstider

Mandag-torsdag:
kl. 8:00-17:00

Fredag: 
8:00-15:30

Kontakt

T: +45 7015 5015
E: kundecenter@seges.dk


Gå til support


Kom i gang med CropManager

Få endnu mere ud af dine IT-værktøjer 

Følg os på 

Facebook  SEGES Software
Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen