MENU
Få det optimale ud af din planteproduktion med produkter fra SEGES Software.

Slut med papir i marken

Med FarmTracking på smartphone eller tablet vil markarbejde fremover bygge på kontrolleret præcision – samtidig med at alle resultater indberettes online, forudser østjysk driftsleder.
Tobias Hansen, driftsleder på Nørreriis
Tobias Hansen, driftsleder på Nørreriis
Foto: SEGES P/S

Under forårsgødskningen kører Tobias Hansen, driftsleder på ejendommen Nørreriis nær Hinnerup, en dag først i april ind på en ny mark. Straks popper marken op på hans smartphone, som dels bekræfter, at han er på den rigtige position, dels angiver, hvor meget gødning der skal spredes her.

- Den kontrol er en af funktionerne i FarmTracking, og den gør det overflødigt at køre rundt med udprintede gødningsplaner. Det hele er med via nettet, og derfor er det senest opdaterede version, jeg får på skærmen, fortæller Tobias.

Han tilføjer, at FarmTracking også gør arbejdet med at indberette meget nemmere og mere overskueligt.

Markering af brønde

Tobias Hansen har kun haft jobbet på Nørreriis, en ejendom som driver cirka 650 ha, i et par måneder. Men trods markarbejdets sparsomme omfang indtil nu har han allerede haft fornøjelse af FarmTracking på flere måder.

- Jeg har været rundt og finde en masse dræn med dertil hørende brønde. Dem har jeg mærket op på markkortene ved hjælp af den indbyggede gps, fortæller Tobias Hansen.

To gange overblik

Som ny medarbejder har han også haft gavn af et kort med alle ejendommens marker.

- Jeg har fået et fysisk overblik over, hvilke arealer vi råder over, så jeg ikke pludselig kører på den forkerte mark. Markkortet kan bruges til at guide nye medarbejdere i gang, fordi det altid er med på gps, dér hvor man selv er, konstaterer Tobias Hansen.

FarmTracking leverer en anden form for overblik, påpeger han.

- Med adgang til Dyrkningsjournalen i fuld version ved jeg, hvad der er sket, og hvad der skal ske på den enkelte mark. Data er løbende opdateret, også af konsulenten, og via mine indberetninger fra traktoren bliver de yderligere ajourført, forklarer Tobias Hansen.

Store forventninger

Han har derudover store forventninger til FarmTracking i den kommende dyrkningssæson. Det gælder for eksempel:

  • Gps-markering af store sten, som giver problemer på et par af Nørreriis’ marker 
  • Kortlægning af områder med ukrudt, skadedyr og sygdomme som grundlag for planlægning og valg af afgrøder (en viden som ellers let går tabt) 
  • Mulighed for at markere sprøjtevinduer til at vurdere effekten af sprøjtemidler.

Slut med kontorarbejde

De største perspektiver ser Tobias Hansen måske i, at man kan indberette alle aktiviteter direkte fra sin smartphone eller tablet. Man skal ikke først til en pc, når man kommer hjem.

- Papir og pc er reelt ude af billedet nu, så der følger ikke kontorarbejde efter markarbejdet, fastslår han tilfreds.

Den direkte, online kommunikation har andre fordele for det daglige arbejde.

- Alle som jeg er på net med – ejeren, kolleger og konsulenter – kan se, hvad jeg laver. Det giver et godt grundlag for at vurdere resultatet og planlægge det videre forløb, mener Tobias Hansen.

Han glæder sig til at se, hvor langt FarmTracking kan nå som ”markredskab” og vil kontakte udviklerne hos SEGES. Han har en idé til en funktion, der gør det endnu nemmere at sortere efter afgrøder.

Udviklet i projektet AgroIT

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen