MENU

Vilkår og betingelser

Her på siden finder du vilkår og betingelser for brug af seges.dk, vores forretningsbetingelser for rådgivning , betingelser for anskaffelse og brug af SEGES Software samt brug af Landmand.dk.

Indhold:

Vilkår og betingelser for brug af seges.dk

SEGES' forretningsbetingelser

Anskaffelse og brug af SEGES Software

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af Landmand.dk

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af MitLMO.dk

Vilkår for anskaffelse og brug af Dansk Markdatabase og tilhørende programmoduler 


Vilkår og betingelser for brug af seges.dk

Ansvar

Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov.

SEGES er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. Ligeledes kan SEGES ikke gøres ansvarlig for indhold på andre hjemmesider, som denne hjemmeside har links til.

Ophavsret

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Det er tilladt at citere eller referere offentliggjort information i overensstemmelse med lovgivningens regler. SEGES skal uanset gengivelsesform anføres som kilde til oplysningerne.

Nyhedsbreve

SEGES nyhedsbreve udsendes af SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., CVR. 25529529, Agro Food Park 15, DK, 8200 Aarhus N.

Abonnement af SEGES nyhedsbreve kræver en e-mail adresse. E-mail adressen bliver benyttet til at sende dig en aktiveringsmail og herefter nyhedsmails fra dine valgte SEGES nyhedsbrevsgrupper. Du vil ikke blive tilmeldt SEGES nyhedsbreve før du har aktiveret dit abonnement via aktiveringsmailen.

SEGES nyhedsbreve er gratis at modtage og du kan til enhver tid se og ændre dine abonnementsoplysninger ved at klikke ”Opdater” nederst i din seneste e-mail fra SEGES nyhedsbreve. Du kan afmelde SEGES nyhedsbreve ved at klikke nederst i din seneste mail fra SEGES eller ved at sende en e-mail til kontakt@seges.dk.


SEGES’ forretningsbetingelser

A. Forretningsbetingelser for rådgivning ydet af SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (SEGES), 2017 – gældende for SEGES’ salg af rådgivningsydelser til landmænd
 
B. Forretningsbetingelser for SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (SEGES), 2017 - anvendes ved SEGES’ salg af øvrige ydelser og kan anvendes ved salg af rådgivningsydelser til landmænd

C. Forretningsbetingelser for SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (SEGES), 2017 - anvendes ved SEGES’ salg til udenlandske kunder
Forretningsbetingelser på engelsk: General Terms and Conditions of SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A (SEGES), 2017 


Anskaffelse og brug af SEGES Software

Vedrørende abonnement af FarmTracking med prøveperioder: Når prøveperioden udløber i april 2018, vil du modtage en mail fra SEGES. Her vil du blive gjort opmærksom på, at prøveperioden snart udløber. Ønsker du ikke at fortsætte dit abonnement, kan du stoppe det, og du vil således ikke få omkostninger i forbindelse med prøveperioden. Ønsker du at fortsætte abonnementet, skal du intet foretage dig.”

Generelle betingelser for køb og brug af SEGES Software produkter

Ved installation af SEGES Software betragtes nedenstående vilkår som accepteret af brugerrettighedsejeren.

Servicering af SEGES Software

Priser på programmer i SEGES Software er rene anskaffelsespriser. Betaling for kurser, installation og andre former for service er ikke indregnet. Kundeservice ydes som udgangspunkt af landbrugets rådgivningsvirksomheder, eller alternativt hos SEGES på tlf. +45 7015 5015.

Der ydes kun kundeservice på nyeste version af SEGES Software.

Brugerrettigheder og ophavsret

Landbrugets rådgivningsvirksomheder må bruge SEGES Software kommercielt. Landbrugsskoler må kun anvende programmet til undervisningsbrug. For alle andre gælder, at SEGES Software kun må anvendes i forbindelse med brugerrettighedsejerens egen bedrift eller virksomhed, medmindre der er indgået en særlig aftale med SEGES om kommercielt brug.

Informationer og programmer er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, og overdragelse af informationer må alene ske efter skriftlig aftale med SEGES.

Priser

For landmænd fremgår prisen af den til enhver tid gældende prisliste, som findes her. Abonnement beregnes fra den førstkommende måned efter købet.

Abonnementet opkræves i forbindelse med etablering af programmer forud for resten af abonnementsåret, og efterfølgende en gang årligt i 1. kvartal.

SEGES forbeholder sig ret til at ændre procedure for beregning af abonnement, herunder at opsige abonnement for enkelte programmer.

Er der indgået aftale om kommerciel anvendelse af SEGES Software, gælder særlige vilkår for priser.

SEGES foretager en løbende opdatering af SEGES Software, så programmerne er fagligt ajourførte. Brugerrettighedsejer er selv ansvarlig for opdatering af eget it udstyr, så det kan håndtere nyeste version af SEGES Software.

Opsigelse

Opsigelse af SEGES Software skal ske skriftligt til SEGES Kundecenter - kundecenter@seges.dk

Opsigelse sker med virkning fra udløb af abonnementsperioden. Forudbetalte abonnement refunderes ikke.

Ansvar

Sikkerhedskopiering og opbevaring af data påhviler alene brugerrettighedsejeren. Ødelagte programmer eller data erstattes ikke.

SEGES' erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til etableringspris plus et års abonnement for det eller de programmer, der måtte være årsag til tabet.

Kun i det omfang lovgivningen pålægger SEGES produktansvar på objektivt grundlag, er SEGES ansvarlig for personskade samt forbrugertingsskade, der er forårsaget af et defekt produkt.

SEGES er i intet tilfælde ansvarlig for erhvervstingsskader.

SEGES er under ingen omstændigheder ansvarlig for erhvervsmæssigt driftstab, tab af omsætning, forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag.


Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af Landmand.dk

Ansvarsfraskrivelse

Landmand.dk forvaltes ansvarsmæssigt af SEGES. SEGES indestår ikke for validiteten, fuldstændigheden eller lovligheden af de informationer, som Landmand.dk giver adgang til enten direkte eller i form af links el. lign. SEGES indestår ej heller for kvaliteten af de produkter, de informationer eller andet materiale, der vises, kan købes eller i øvrigt gøres tilgængelig ved brug af annoncer, tilbud eller anden information i forbindelse med portalen. Tilsvarende indestår SEGES ikke for brugerens anvendelse af informationer fra portalen og de heraf affødte konsekvenser. 
Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk rets almindelige regler og enhver tvist relateret til ansvarsfraskrivelsen, som ikke kan løses ved forhandling, vil efter SEGES’ valg kunne anlægges ved Retten i København.

Persondatapolitik

Landmand.dk videregiver ingen personlige oplysninger om dig til 3. part. Vi udveksler data med de forskellige indholdsleverandører, men disse oplysninger udveksles i form af nøglefiler der sendes via en sikker forbindelse (SSL). Oplysningerne indeholder ingen persondata - det er udelukkende en nøgle som matches op mod de oplysninger indholdsleverandøren allerede er i besiddelse af.
Landmand.dk tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger. Vi bruger en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, brug eller visning. Vi gemmer f.eks. dine personlige oplysninger på servere og computere, som der kun er begrænset og styret adgang til.
Landmand.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af services og tilbud på Landmand.dk, herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser, indbrud i Landmand.dk's systemer og lignende.

Hvis du som kunde ikke ønsker, at Landmand.dk udveksler data med en af nedenstående nævnte portalserviceleverandører kan du kontakte kundecenter@seges.dk. Vær opmærksom på, at en begrænsning i udveksling af data med portalserviceleverandører vil forringe brugeroplevelsen af Landmand.dk. 
Følgende portalleverandører udveksler data med Landmand.dk i form af nøgler til identificering af brugeren: 

 • Arla: CVR, kundenummer
 • Animal Market: CVR, kundenummer
 • Bayer: CVR, kundenummer
 • Daka: CVR, kundenummer
 • Danish Agro: CVR, - kundenummer
 • Fødevarekædeoplysninger: CVR, kundenummer
 • Mejeriernes afregningssystem: CVR, kundenummer
 • Min Agro: CVR, kundenummer
 • NAG: CVR, kundenummer
 • RYK: CVR, kundenummer
 • SP Pork: CVR, kundenummer
 • SPF-Danmark: CVR, kundenummer
 • Tican: CVR, kundenummer
 • VestjydskAndel: CVR, kundenummer
 • VikingDanmark: CVR, kundenummer
 • SEGES Kvægdatabase: CVR, kundenummer bruges til at identificere antal dyr i besætning, vise aktuelle kritiske nøgletal samt status på version af software.
 • SEGES Plantedatabase: CVR, kundenummer bruges til hente oplysninger fra Mark Databasen omkring dyrket areal og typer af afgrøder. 
 

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af MitLMO.dk

Ansvarsfraskrivelse 

Kun i det omfang lovgivningen pålægger LMO og SEGES produktansvar på objektivt grundlag, er LMO og SEGES ansvarlig for personskade samt forbrugertingsskade, der er forårsaget af et defekt produkt. 
I alle tilfælde gælder en ansvarsbegrænsning på maksimalt fem gange den årlige abonnementspris for det pågældende it-produkt. 
LMO og SEGES er i intet tilfælde ansvarlig for erhvervstingsskader. 
LMO og SEGES er under ingen omstændigheder ansvarlig for erhvervsmæssigt driftstab, tab af omsætning, forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag.  Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk rets almindelige regler og enhver tvist relateret til ansvarsfraskrivelsen, som ikke kan løses ved forhandling, vil kunne anlægges ved byretten i Aarhus. 

Persondatapolitik 

LMO og SEGES tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger.
MitLMO er baseret på services, hvor der udveksles data med forskellige indholdsleverandører. På den måde sikres, at du ikke skal logge ind, og huske kodeord til en række hjemmesider. Målet er også at koble data fra forskellige kilder, for at vise de bedst mulige informationer, prognoser og varslinger, samt relevante links. Således øges dit overblik, og tidsforbrug mindskes. MitLMO tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger og benytter derfor en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, brug eller visning. 

Følgende portalleverandører udveksler data med mitlmo.dk: 

Arla: CVR, kundenummer
Animal Market: CVR, kundenummer
Bayer: CVR, kundenummer
Bluegarden: CVR, kundenummer
Daka: CVR, kundenummer
Danish Agro: CVR, - kundenummer
Fødevarekædeoplysninger: CVR, kundenummer
Mejeriernes afregningssystem: CVR, kundenummer
Min Agro: CVR, kundenummer
NAG: CVR, kundenummer
RYK: CVR, kundenummer
SP Pork: CVR, kundenummer
SPF-Danmark: CVR, kundenummer
Tican: CVR, kundenummer
VestjydskAndel: CVR, kundenummer
VikingDanmark: CVR, kundenummer
SEGES Kvægdatabase: CVR, kundenummer bruges til at identificere antal dyr i besætning, vise aktuelle kritiske nøgletal samt status på version af software.
SEGES Plantedatabase: CVR, kundenummer bruges til hente oplysninger fra Mark Databasen omkring dyrket areal og typer af afgrøder. 

Brugeroplevelse 

For at sikre den bedste brugeroplevelse af MitLMO er det nødvendigt, at opsamle adfærdsdata på brugerne. Dette gøres bl.a. via brug af Cookies. En Cookie er en lille datafil, som websider gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websitet. Dette er bl.a. med til at sikre, at vi kontinuerligt kan arbejde med, at optimere din brugeroplevelse. Du kan til enhver tid tilgå en opdateret liste over Cookies, der benyttes af LMO og SEGES. Klik her for at tilgå liste.

Udover Cookies benytter MitLMO også spørgeskemaundersøgelser (2-3 gange årligt), brugertests og nyhedsbreve (op til 12 gange årligt) til at undersøge brugernes behov og formidle nyheder/informationer fra MitLMO.

Alle oplysninger og resultater fra analyser på baggrund af brugerstatistik videregives kun i anonymiseret form. LMO og SEGES videregiver ikke personoplysninger i ikke-anonymiseret form til 3. part uden dit samtykke, men vi kan vælge at benytte eksterne samarbejdsparter til hjælp ved databehandlingen. Disse samarbejdsparter vil i givet fald være omfattet af de samme begrænsninger.

 Ønsker du yderligere information om vores indsamling og behandling af personoplysninger eller ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan dette ske via henvendelse til kundecenter@lmo.dk.


Vilkår for anskaffelse og brug af Dansk Markdatabase og tilhørende programmoduler 

Programmoduler

Ved programmoduler forstås i nærværende tekst enhver kombination af software, kortmateriale og hardware fra PlanteIT under Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S samt fra Geodatastyrelsen, Fødevareministeriet og COWI. 

Licenstager, landbrugsbedrift og bedriftsareal

Licenstageren skal tegne ét abonnement (licens) pr. landbrugsbedrift (virksomhed). Der skal tegnes abonnement for landbrugsbedriftens samlede matrikulerede areal plus areal af eventuelle forpagtninger. 
Med en landbrugsbedrift forstås en økonomisk driftsenhed (en virksomhed med samme CVR-nummer), der driver landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage eller lignende jordbrugsvirksomhed og hvor driften forestås af samme fysiske eller juridiske person. Med licenstager forstås den, som giver accept i sin egenskab af ejer eller forpagter af en landbrugsbedrift 

Rettigheder

Abonnementet giver licenstager brugsret til de omfattede programmoduler. Brugsretten er begrænset til kun at omfatte intern anvendelse indenfor de opgaver, der følger af drift, administration og lignende for den konkrete landbrugsbedrift. Herunder hører bl.a. opmåling af arealer som grundlag for anmodning om enkeltbetalingsstøtte. Kun arealer, der hører til den konkrete landbrugsbedrift er omfattet af licensen. Såfremt man ønsker at benytte programmodulet udenfor den konkrete landbrugsbedrift forudsætter det et særskilt abonnement. 
Licenstageren har ikke ret til at videresælge, videregive eller på anden måde overdrage brugsretten til programmodulerne til brug for tredjemand. Det accepteres dog, at en konsulent eller maskinstation rekvireret af landmanden, kan få adgang til data for den pågældende landbrugsbedrift. Med konsulent menes en professionel rådgiver indenfor jordbrugsvirksomhed, f.eks. en planteavlskonsulent eller lignende. Ligeledes gælder, at der må lægges én skærmkopi med kort i max. 800 * 800 pixels på én hjemmeside på internettet. Dog accepteres kort til internettet ikke for produkter fra COWI. 

Priser

Priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Betaling for kurser, installation og anden form for service i relation til programmodulerne er ikke indregnet. 
Betalingen for at anskaffe og anvende programmodulerne består hhv. af en oprettelsespris, der betales én gang ved oprettelse og et årligt abonnement, der giver ret til at anvende programmodulerne. 
Ved oprettelse faktureres oprettelsesprisen plus abonnement for resten af kalenderåret. Derefter faktureres abonnement én gang årligt forud for et helt kalenderår ad gangen. 
Hvis driftsenhedens samlede areal forøges, fremsendes en ny opkrævning for oprettelsespris og abonnement vedrørende det fremtidige areal. Allerede indbetalt oprettelsespris og abonnement for det pågældende programmodul vil blive modregnet i den nye opkrævning. Ændringen træder øjeblikkeligt i kraft. 
Hvis driftsenhedens areal formindskes, refunderes ikke indbetalt oprettelsespris og abonnement. 
Opsigelse af abonnementet kan ske med 1 måneds varsel til udløb af et kalenderår ved skriftlig henvendelse til Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S. Ved opsigelse bortfalder retten til at anvende programmodulerne. Der tilbagebetales aldrig forudbetalt abonnement. Dette gælder også selvom opsigelsen sker midt i et kalenderår. 
Ved genoprettelse betales oprettelsesprisen en gang til. 

Ansvar

Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for erhvervsmæssigt driftstab, tab af omsætning, tab af forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag. SEGES P/S hæfter ikke for produktansvar, medmindre dette pålægges af lovgivningen på objektivt grundlag. 
Enhver brug af programmodulerne sker således på brugerens eget ansvar og brugeren accepterer derfor, at der ikke vil kunne rejses noget krav mod Geodatastyrelsen, COWI eller Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S som følge af brug af programmodulerne. Geodatastyrelsen, COWI eller Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S er heller ikke pligtig til at erstatte tab af nogen art som følge af eventuelle fejl og unøjagtigheder i programmodulerne. 
Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til oprettelsesprisen plus et års abonnement. 

Ophavsret

Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S har den fulde ophavsret til programmoduler samt det tilhørende dokumentationsmateriale med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Geodatastyrelsen har den fulde ophavsret til styrelsens kort og produkter. COWI har den fulde ophavsret til COWI’s kort og produkter. Fødevareministeriet har den fulde ophavsret til Fødevareministeriets kort og produkter.  Ved gengivelse af produkterne i analog eller digital form, skal der gøres tydeligt opmærksom på ophavsretten (Copyright Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S; Copyright COWI; Copyright Geodatastyrelsen; Copyright Fødevareministeriet). 

Misligholdelse

Ved misligholdelse af ovennævnte bestemmelser ophæves adgangen til programmodulerne med øjeblikkelig virkning og licenstager kan retsforfølges i henhold til dansk ret.

Forbehold for ændringer i priser og vilkår

Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S forbeholder sig ret til at ændre i priser og vilkår. 

16. Dec. 2015. Landbrug og Fødevarer, SEGES P/S, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N.

 

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen