MENU
Marker

Landbrugets digitale klimaværktøj

ESGreen Tool kan beregne klimaaftrykket på din bedrift og understøtte dine fremtidige valg af klimatiltag.

Med ESGreen Tool kan du beregne klimabelastningen for hele din landbrugsproduktion opgjort på CVR nr.

Køber du abonnement til ESGreen Tool i 2023, så giver vi en introduktionsrabat svarende til oprettelsesgebyret på 1.350 kr. Se eksempel på prisberegninger for ESGreen Tool.Med ESGreen Tool kan du:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på din landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften – herunder også fordelingen på metan, CO2 og lattergas.
  • Hurtigt få overblikket over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt.
  • På sigt kan værktøjet også beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed.
     

Beregningerne i klimaværktøjet bygger på den enkelte bedrifts egne data som overføres automatisk fra f.eks. Landbrugsstyrelsens gødningsregnskab. Med værktøjet kan du som landmand beregne bedriftens aftryk og hvordan eventuelle ændringer i f.eks. fodring, gødningshåndtering, markdrift, nye teknologier eller investeringer, kan påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt.

Området er i konstant udvikling, og potentielle nye beregningsmetoder, viden og normer bliver derfor løbende indarbejdet i klimaværktøjet. Værktøjet er sponsoreret af Forenet Kredit og Nykredit og udviklet af SEGES Innovation.Aks i modlys

Onlinekursus

Med det gratis onlinekursus vil du hurtigt lære at anvende ESGreen Tool til at beregne klimaaftrykket på din bedrift og forstå at arbejde med forskellige virkemidler til at opstille fremtidsscenarier.

Gå til kursus

Kontakt din DLBR-rådgiver hvis du har brug for klimarådgivning, spørgsmål til ESGreen Tool, mv. 

ESGreen Tool - bundgrafik
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen