MENU
Marker

Landbrugets digitale klimaværktøj

ESGreenTool kan beregne klimaaftrykket på din bedrift og understøtte dine fremtidige valg af klimatiltag.

ESGreenTool er værktøjet til dig, der vil vide, hvilke klimaknapper du kan skrue på for at reducere udledningerne fra bedriften mest muligt. Alle beregninger i værktøjet bygger på dine egne data, som overføres automatisk fra f.eks. Landbrugsstyrelsens gødningsregnskab.

Bestil ESGreenTool 

Første i Danmark

ESGreenTool er det første værktøj i Danmark, der kan beregne klimaaftrykket på en bedrift og derudfra lave scenarier for effekten af forskellige klimatiltag. Dermed kan ESGreenTool give dig svaret på, hvor du finder den største effekt, når bedriftens CO2-udledninger skal reduceres. 

ESGreenTool bygger på internationalt anerkendte beregningsmetoder, og værktøjet er senest blevet udvidet med de nyeste gødningsregnskaber. 


Ny ESG-rapport på vej

ESGreenTool Rapport

I juni 2023 udvides landbrugets digitale klimaværktøj ESGreenTool med en gratis ESG-rapport, som landmænd kan bruge til at dokumentere deres tiltag inden for miljø, ledelse og det sociale område.

Den nye rapport er gratis at bruge, også selvom du ikke har abonnement på ESGreenTool.

De fleste landmænd sætter jævnligt gang i tiltag, der påvirker bedriftens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige bæredygtighed positivt. Men det er desværre ikke altid, at de kan dokumentere det over for deres omverden.

Med den nye rapport kan landmanden nu få kredit for de bæredygtighedstiltag, han sætter i gang i det daglige arbejde på bedriften. Rapporten kan fx bruges over for banker og samarbejdspartnere, der vil have dokumentation for landmandens ESG-indsats. Hvis du vil have direkte besked, når den nye funktion med ESG-rapporten er klar, kan du sende en mail til esgreentool@seges.dk og bede om at blive holdt opdateret.

Med ESGreenTool kan du:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på din landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften (herunder fordelingen på metan, CO2 og lattergas).
  • Hurtigt få overblikket over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt.
  • På sigt beregne den aktuelle klimabelastning på din landbrugsbedrift pr. produktionsenhed.

To moduler: Mark + husdyr

Der findes lige nu to moduler i programmet: ESGreenTool Mark og ESGreenTool Husdyr. Med markmodulet kan du beregne klimaaftrykket for marken, hvor antallet af hektar udgør grundlaget for fastansættelsen af det årlige abonnement. Har du husdyr, skal du derudover tilvælge ESGreenTool Husdyr.

Priser


Pristabel for ESGreen Tool 2023

Gratis onlinekurser

Der findes en række gratis onlinekurser, som hurtigt kan lære dig at bruge ESGreenTool. Du finder kurserne via dette link.

Bestil ESGreenTool

Support

Få hjælp til ESGreenTool i vores kundecenter

Kundecenter:

T: +45 7015 5015
E: kundecenter@seges.dk
Find en rådgiver

Find en rådgiver med særlig viden om klima og ESGreenTool.


Bestil ESGreenTool nu

– og få 1.350 kr. i introduktionsrabat Bestil nu
ESGreen Tool - bundgrafik
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen