MENU
Marker

Landbrugets digitale klimaværktøj

ESGreen Tool kan beregne klimaaftrykket på din bedrift og understøtte dine fremtidige valg af klimatiltag.

Med ESGreen Tool kan du beregne klimabelastningen for hele din landbrugsproduktion opgjort på CVR nr.. På sigt kan værktøjet også beregne klimabelastningen på produktniveau.

ESGreen Tool er gratis at bruge i 2022, hvis du deltager i - eller har tilmeldt dig - en klimadag eller i løbet af 2022 gennemfører et onlinekursus.

Beregningerne i klimaværktøjet bygger på den enkelte bedrifts egne data som overføres automatisk. Med værktøjet kan du som landmand beregne bedriftens aftryk og hvordan eventuelle ændringer i f.eks. fodring, gødningshåndtering, markdrift, nye teknologier eller investeringer, kan påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt.

Området er i konstant udvikling, og potentielle nye beregningsmetoder, viden og normer bliver derfor løbende indarbejdet i klimaværktøjet. Værktøjet er sponsoreret af Forenet Kredit og Nykredit og udviklet af SEGES Innovation.

Med ESGreen Tool kan du:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på din landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften – herunder også fordelingen på metan, CO2 og lattergas.
  • Hurtigt få overblikket over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt.

På sigt kan værktøjet også beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed.

Pris

I 2022 er ESGreen Tool gratis for dem, der deltager i - eller har tilmeldt dig - en klimadag eller i løbet af 2022 gennemfører onlinekurset "Klimaaftryk og ESGreen Tool". Dette er takket være støtten fra Forenet Kredit og Nykredit.

Klik på videoen herunder og se en kort præsentation af ESGreen Tool.
Grønne marker

Landbrugets klimadage

Tag med til en klimadag nær dig, og lær hvordan, du kan arbejde med at sænke klimaaftrykket på din bedrift. Det er gratis at deltage.Tilmeld dig
Aks i modlys

Onlinekursus

Med det gratis onlinekursus vil du hurtigt lære at anvende ESGreen Tool til at beregne klimaaftrykket på din bedrift og forstå at arbejde med forskellige virkemidler til at opstille fremtidsscenarier.

Gå til kursus

Kontakt din DLBR-rådgiver hvis du har brug for klimarådgivning, spørgsmål til ESGreen Tool, mv. 

ESGreen Tool - bundgrafik
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen