MENU
Samtale i grønt område

Undgå ulykker på grund af svovlbrinte fra gylle med sikkerhedspakken Better safe than slurry

Virksomheder, hvor der er gylle, har pligt til at forebygge ulykker i forbindelse med arbejdsopgaver og håndteringen af gylle. Sikkerhedspakken Better safe than slurry indeholder udstyr og rådgivning, der kan sikre dig selv og dine medarbejder mod ulykker på grund af høje koncentrationer af svovlbrinte.

Alle typer virksomheder, der arbejder med gylle, har pligt til at minimere risikoen for, at der sker ulykker. Det kræver, at processerne omkring gyllehåndteringen risikovurderes og tilrettelægges så risici minimeres. Virksomheden skal gennemgå de enkelte arbejdsgange og dermed lave en kemisk risikovurdering på arbejdet med gylle. Gennemgangen kan underbygges med målinger af gaskoncentrationen de steder, hvor I vurderer, at den vil være høj.

Områder, hvor der er en potentiel fare, skal ideelt set holdes fri for både dyr og mennesker. Det kan være meget svært at opnå, men det er derfor vigtigt, at der bruges de rette værnemidler og at personer, der opholder sig i områder, hvor der er risiko for svovlbrinte, har en svovlbrintemåler på sig. Måleren giver en akustisk alarm, hvis koncentrationen af svovlbrinte nærmer sig eller overstiger et kritisk niveau, og fortæller dermed at man straks skal forlade området. Når man er nået i sikkerhed, kan der derefter planlægges, hvordan opgaven løses, uden risiko for at nogen kommer til skade.

Er uheldet alligevel ude, og der er tilskadekomne, der skal hentes ud fra en stald eller et andet område med høj svovlbrinte koncentration, er det vigtigt at have adgang til et gasfiltrerende åndedrætsværn, så personen, der vil komme til undsætning, ikke bliver det næste offer. Den ulykkeshistorik er desværre set adskillige gange.

Forebyggelses- og sikkerhedspakke fra SEGES og Byggeri og Teknik

SEGES Innovation og Byggeri og teknik har sammensat en pakke, der indeholder det anbefalede udstyr og værnemidler, der kan sikre en god forebyggelse af ulykker forårsaget af svovlbrinte.

Sikkerhedspakken består af:

  • CRiskA abonnement. En App der kan bruges til den kemiske risikovurdering og i øvrigt er et værktøj, der kan indeholde virksomhedens kemiske APV
  • Dräger svovlbrintemåler. En svovlbrintemåler, der kan advare om høje koncentrationer af svovlbrinte
  • Nødmaske. En filterflugtmaske, der kan benyttes ved evakuering af forulykkede i et område med høj svovlbrinte-koncentration
  • 1 times online-rådgivning. Ekspertrådgivning, hvor kemisk risikovurdering (i forhold til gylle) drøftes og udarbejdes.

Pakken forhandles af Byggeri & Teknik. Ønsker du at anskaffe dig sikkerhedspakken, skal du kontakte:

Kurt S. Mortensen, Byggeri &Teknik:
Mail: ksm@byggeri-teknik.dk  
Tlf: 9999 2318 / 4024 3081

Livreddende pakke til landbruget – Better safe than slurry

Hvis du og dine kollegaer vil passe godt på jer selv, så er pakken Better safe than slurry en måde at komme omkring både afhjælpende og forebyggende initiativer, der kræves for effektivt at forebygge ulykker ved håndtering af gylle i fremtiden. Maske med filtrerende filter fås ved jeres gængse leverandører af værnemidler.

Instruerende og videns opbyggende: Kemisk risikovurdering, CRiskA
Forebyggende: Svovlbrintemåler 
Afhjælpende: Nødmaske til brug ved evakuering
Formidling/drøftelse: 1 time online, hvor kemisk risikovurdering (i forhold til gylle)drøftes og udarbejdes

Se priser hos Byggeri & Teknik


OBS:  Spørg dit forsikringsselskab om anskaffelse af ovenstående kan udløse rabat i forhold til din arbejdsskadeforsikring. 

Topdanmark har allerede valgt at gå foran og give 10% på arbejdsskadeforsikring ved køb af sikkerhedspakken.

"Der er behov for at gøre noget. Der er her skabt en pakke, der både nedsætter risikoen for forgiftning, hvis ulykken sker, og der udledes gas, men som i endnu højere grad også består af tiltag, der skal forebygge og sikre, at de livsfarlige situationer helst helt undgås. Pakken er en lille investering for at redde et menneskeliv. Det vil vi gerne i Topdanmark belønne".
Preben Rasmussen, landbrugschef i Topdanmark
Helle Birk Domino
Helle Birk Domino
Afd. Leder, Arbejdsmiljøchef
Arbejdsmiljø
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen