MENU

Mælkekvalitet der kan mærkes på bundlinjen

Får du det højst mulige kvalitetstillæg for din mælk? Hvis ikke, så tag en snak med SEGES Mælkekvalitet.

Selvfølgelig skal du tjene gode penge på god mælk. Så tag et kig på din seneste afregning fra mejeriet. Er du tilfreds, eller er der nedgang i mælkeprisen?

Der er ingen skam i at bede om hjælp, men det er en skam ikke at opnå det bedst mulige resultat.

SEGES Innovation råder over et team af uvildige rådgivere, der rykker ud på hele landets malkekvægsbedrifter og giver rådgivning og værktøjer til, hvordan mælkens kvalitet kan forbedres. Og de kigger ikke kun på malkeanlægget, men på alle muligheder for at højne mælkekvaliteten.


Hvis en besætning med 200 køer rykker fra Arlas næstbedste til den bedste klasse i celletal, vil alene det højere kvalitetstillæg betyde cirka 40.000 kr. i ekstra afregning om året. 

Sådan kan vi hjælpe dig:

Med udgangspunkt i din hverdag og dine udfordringer finder rådgiveren potentialerne og giver dig konkrete råd og værktøjer i en lettilgængelig plan. Vi forklarer og demonstrerer – og vi følger op, så vi sikrer, at resultaterne følger med.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med dig, den praktiserende dyrlæge, kvægbrugskonsulenten, leve-randørerne af malkeudstyr og mejerierne.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

  • Mælkens bakteriologiske kvalitet 
  • Indretning af malkecenter og instruktion i korrekt malkning
  • Teknisk afprøvning af malkeanlæg og køletanke
  • Behandling og forebyggelse af yverbetændelse/mastitis
  • Forbedring af dyrenes generelle trivsel 
  • Staldforholdene 

Vi tilbyder også at undervise og instruere evt. nye medarbejdere, så de ved, hvad der forventes, og hvilken forskel det gør, at mælkekvaliteten er i orden.

Grundig rådgivning

Vær sikker på, at der altid er styr på din mælkekvalitet med abonnementsordning hos SEGES Mælkekvalitet.


Abonnement
Artikel på LandbrugsInfo

God rådgivning har givet øget mælkepris

Siden Peter er kommet ind over, er vores celletal blevet kraftigt reduceret, og det kan godt mærkes på afregningen fra mejeriet. 
Læs hele artiklen her

Tips og tricks

Få tips og tricks til, hvordan du kan forbedre mælkekvaliteten.


Gå til filmarkiv
SEGES Mælkekvalitet - God mælk og bedre bundlinje
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen