MENU
Kvæg på mark

Afskallet havre med aminosyrer til svin og fjerkræ

I dette toårige projekt undersøger SEGES Økologi Innovation, hvordan og i hvilket omfang sortsvalg og gødningstildeling påvirker mængden af essentielle aminosyrer i afskallet havre, og hvilke muligheder det giver i foder til fjerkræ og svin.

Havreprotein har et højere indhold af essentielle svovlholdige aminosyrer end f.eks. hvedeprotein, og derfor er det interessant at se på afskallet havre, når vi skal forsøge at øge leverancen af dansk højkvalitetsfoder til fjerkræ og svin og samtidig mindske kvælstofoverskuddet i foder og gødning.

Det høje indhold af essentielle svovlholdige aminosyrer gør den afskallede havre særligt interessant som foder til enmavede dyr, da de har brug for et afbalanceret indhold af essentielle aminosyrer i foderet, for at undgå en overforsyning med protein. En sådan overforsyning vil nemlig føre til kvælstofoverskud i fodringen og dermed en øget miljøbelastning.

To års markforsøg

For at nå målet om mere dansk højkvalitetsfoder og mindre kvælstofoverskud vil vi undersøge de mest lovende sorter i to års markforsøg med gødningsniveau 50, 100 og 150 kg N pr. ha i op til fire havresorter på tre lokaliteter. Den fremgangsmåde vil give os et billede af, hvordan sortsvalg og gødningstildeling påvirker mængden af essentielle aminosyrer i den afskallede havre, og hvilke muligheder det giver for at ændre i foderblandingerne.

Fra praksis indsamles erfaringer med anvendelse af afskallet havre og havreskaller bl.a. som strøelse til svin. I projektets andet år gennemregnes foderplaner baseret på de opnåede forsøgsresultater for indhold af essentielle svovlholdige aminosyrer, og der regnes på proteinbalancer og kvælstofoverskud. Derudover beregnes også økonomien for processen fra mark til stald inkl. gødningstildeling, omkostninger ved afskalning, foderudnyttelse, udnyttelse af skaller m.m. 

Godt for miljø og økonomi

Projektets effekt forventes at være en reduceret miljøpåvirkning og forbedret driftsøkonomi, som resultat af en forbedret proteinbalance i foderblandinger. Det vil være muligt at reducere mængden af importeret soja til æglæggere med en 1/3 og til grise med 1/6, hvilket vil reducere klimabelastningen.

Flere og flere producenter viser interesse for afskalning af havre til foder, og efterspørgslen kan også ses på maskinmarkedet. Her ser mobile afskallere ud til at blive næste trin på udviklingsstigen, efter man på Gl. Buurholt byggede landets første af slagsen i 2018.

Tove Mariegaard Pedersen
Tove Mariegaard Pedersen
Specialkonsulent
Økologisk Planteteam
T: +45 8740 5492
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen