MENU
Solsikker

Er solsikker det nye sort?

Moderne solsikkesorter har olieprocenter på ca. 40 % og giver høje udbytter. De er derfor meget vel-egnede til olieproduktion, og solsikker kan være et godt alternativ til økologisk vinterraps.
Solsikkerne er gennem blomstringstiden hjemsted for et utal af insekter.
Solsikkerne er gennem blomstringstiden hjemsted for et utal af insekter.
Foto: Tove Mariegaard Petersen, SEGES

Økologisk vinterraps, som er den mest dyrkede økologiske olieafgrøder i Danmark, er en højrisiko afgrøde, da både sygdomsangreb og problemer med skadedyr kan give store udbyttetab. Økologiske solsikker kan være et alternativ, og give mulighed for at øge den danske produktion af olie, da solsikker har en række fordele:

  • højt olieindhold
  • kræver mindre gødning end vinterraps
  • er tørketolerante
  • har færre sygdomme og problemer med skadedyr
  • er en god konkurrent mod ukrudt (kraftig vækst og veludviklet rodnet)

Derfor afprøver SEGES, Økologi Innovation, i 2017 og 2018 forskellige sorter af solsikker for at få større kendskab til dyrkningen af solsikker i Danmark.

Våde somre er en udfordring

Udfordringen med solsikker i Danmark er den sene modning kombineret med et vådt efterår. Hvis solsikkerne udsættes for meget fugt, er der risiko for angreb af gråskimmel i blomsterhovederne. Hvis blomsterne er an-grebet af svamp, kan de ikke bruges til hverken olieproduktion eller foder. Derfor er der i forsøgene stor fokus på tidligheden af sorterne, så solsikkerne når at modne inden den sene høst i efteråret (sept. - okt.). 

I 2017 blev alle forsøgsmarkerne høstet før modning pga. angreb af gråskimmel sidst på sæsonen. Det er derfor usikkert, om der findes sorter, der enten modner tidligt nok eller er sygdomsresistente nok til at modstå det våde efterår i Danmark.

Blæst kan også være en udfordring, og her er det især de meget høje sorter, der risikerer at knække før høst. Den højeste af de afprøvede sorter knækkede så meget ned før høst, at den ikke er relevant at dyrke i Dan-mark. Den skiftes derfor ud med en anden sort i forsøgene i 2018. De første resultater tyder på, at det er den laveste af de afprøvede sorter (ES Baltic), der har klaret sig bedst i forsøgene.


Økologiske solsikker har potentiale som dansk olieafgrøde, men afgrøden er ikke uden udfordringer.
Konsulent Malene Theilgaard

Olie til human konsum og foder til fjerkræ 

Solsikker har som nævnt et højt olieindhold, og olien indeholder mange flerumættede fedtsyrer, som f.eks. linolsyre, der er velegnet til human konsum. 
Samtidig er pressekagen efter udvinding et meget eftertragtet foder til både økologisk fjerkræ og svin. Presse-kagen har et højt indhold af fedt og råprotein, og især det høje indhold af svovlholdige aminosyrer, gør det til interessant foder. Det er nemlig svært at skaffe tilstrækkeligt proteinfoder med den rigtige aminosyresammen-sætning i dansk økologisk produktion af svin og fjerkræ, så pressekagen fra presning af solsikkekerner vil være et godt supplement. 

Forsøgsforhold og dyrkning

I 2017 er der afprøvet fire forskellige sorter af økologiske solsikker som alle modner tidligt, har et højt olieind-hold og en god sygdomsresistens. Forsøgene ligger på sydlige og lune lokaliteter (Sønderjylland, Sydvestsjæl-land og Lolland) for at sikre det mest optimale klima for solsikkerne.
Solsikkemarker etableres med en enkeltkornssåmaskine, som også anvendes til majs og roer. Der anvendes dobbeltrækkeafstand og radrenses to gange. Solsikker kan høstes med en almindelig mejetærsker.

Malene Theilgaard
Malene Theilgaard
Konsulent
Økologisk Planteteam
Maja Eline Petersen
Maja Eline Petersen
Konsulent
Økologisk Planteteam
T: +45 8740 5491

Fonden for økologisk landbrug
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen