MENU

Mere lokalt produceret foder til økologiske malkekøer

I et igangværende projekt demonstrerer seks økologiske mælkeproducenter, hvordan de øger andelen af lokalt produceret foder til deres malkekøer.
Foto: Peter Hvid Laursen, SEGES

Nærhed og lokal produktion er nøgleværdier for en bæredygtig økologiske mælkeproduktion, og økologiske mælkeproducenterne har derfor løbende fokus på at øge andelen af lokalt produceret tilskudsfoder. 

Mens de økologiske bedrifter næsten altid fodrer med grovfoder produceret på egen bedrift eller i nærområdet sker der en betydelig import at økologisk tilskudsfoder (proteinfoder og korn) fra fjerne markeder som for eksempel Kina, Kasakhstan eller Sydamerika. 

Flere håndtag at rykke i

Protein er tit det begrænsende næringsstof, når foderrationen skal hænge sammen kun på nærproduceret foder. Men på mange bedrifter er der imidlertid gode muligheder for at øge andelen af hjemmedyrket protein. 

Bedrifterne i projektet arbejder typiske med følgende indsatsområder:

  • Højere proteinindhold i kløvergræsensilagen gennem flere slæt
  • Brug af græsblandinger med højt proteinudbytte per hektar – for eksempel rødkløver
  • Dyrkning af hestebønner
  • Afskalning af havre, som øger energiværdien
  • Toastning af hestebønner, som øger proteinværdien

Endelig er det oplagt for de økologiske mælkeproducenter, at samarbejde med økologiske planteavlere i nærområdet. De kan have fordel af et sædskifte med kløvergræs og hestebønner og kan de på den måde blive leverandør af nærproduceret foder til mælkeproducenter i området er det til gensidig fordel.

Projekt indsamler data og erfaringer

I 2017 og 2018 gennemfører SEGES projektet ”Høj mælkeydelse hos øko-køer på nærproduceret foder” sammen med seks økologiske mælkeproducenter, som alle ønsker en højere andel nærproduceret foder i deres fodring. Bedrifternes handlingsplaner og deres data for selvforsyningsgrad, indkøb og handlingsplaner bliver indsamlet. Desuden beregner projektet det økonomiske potentiale i en højere andel nærproduceret foder på bedrifterne.

 

Finn Strudsholm
Finn Strudsholm
Specialkonsulent
Økologi Innovation
T: +45 8740 5483
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen