MENU
Kvæg på mark

Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn

I dette treårige projekt undersøger SEGES Økologi Innovation, om man kan optimere foderkorns naturlige fytaseindhold og derved reducere fosforoverskuddet fra økologisk svine- og fjerkræproduktion.

Da husdyrloven blev ændret i 2017, blev de såkaldte fosforlofter indført for at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig ophobning af fosfor i landbrugsjorden. De nye regler medførte et øget fokus på behovet for at reducere fosforoverskuddet i den økologiske svine- og fjerkræproduktion.

Frigiv fosforet

For at reducere fosforoverskuddet i gødningen er det afgørende, at fosforudnyttelsen i foderet optimeres. En effektiv måde at forbedre fosforudnyttelsen i foderet er ved hjælp af øget fytaseaktivitet, da fytase kan frigøre bundet fosfor i form af fytat. Konventionelle producenter kan tilsætte dette enzym i de ønskede mængder til foderblandingen, hvorimod de økologiske producenter må sætte deres lid til naturligt forekommende fytase i foderkornet.

Det er altså projektets formål at undersøge potentialet for fytaseaktivitet i forskellige typer af foderkorn, og om man kan optimere foderkorns naturlige fytaseindhold ved hjælp af tiltag omkring dyrkning, sorts- eller artsvalg og ændret håndtering af foderblandinger. Hvis de forskellige tiltag giver gode resultater, vil man kunne opnå en mere afbalanceret gødning, som kan tilbageføres markerne, og som kan bidrage til højere udbytter.

Hvem er bedst

Projektet tager udgangspunkt i marken, hvor relevante kornarter undersøges for naturlig fytaseaktivitet. Der laves en screening af et større antal sorter af rug, hvede og triticale fra igangværende forsøg og herefter afprøves de mest lovende sorter i økologiske markforsøg.

I projektets andet og tredje år vil der blive lavet praktisk afprøvning af foderblandinger efter et nyt foderblandingskoncept i samarbejde med svine- og fjerkræproducenter. Besætningerne vil blive fulgt op med analyser af urin/gødningsklatter og registreringer af besætningsdata.

Når projektet afsluttes i december 2021, vil vi kunne give praktiske anvisninger til, hvordan den naturlige fytaseaktivitet kan udnyttes gennem planlægning, optimering og håndtering i både mark og stald. 

Det forventes, at projektet vil kunne levere en reduktion på op til 255 tons fosfor i svine- og fjerkræproduktionen.

Tove Mariegaard Pedersen
Tove Mariegaard Pedersen
Specialkonsulent
Økologisk Planteteam
T: +45 8740 5492
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen