MENU
Kvæg på mark

Øko-landmandens vej til stabile og høje udbytter i vinterraps

Økologisk vinterraps er en højværdiafgrøde, men samtidig også en højrisikoafgrøde, fordi det både kan gå rigtigt godt og rigtigt skidt.
Dansk dyrket økologisk vinterraps er en mangelvare, både som kilde til rapsolie til fødevareindustrien, som højværdi proteinkilde til svin og fjerkræ og som fedtkilde til kvægfoder. Samtidig får dyrkningsusikkerheden nogle landmænd til at holde sig fra at dyrke økologisk vinterraps, og de landmænd, der dyrker afgrøden, oplever store udsving i udbytterne, og dermed deres indtægt. Til gengæld er afregningsprisen for økologisk vinterraps høj, så når det går godt, er det en rigtig god forretning.

Derfor har SEGES, Økologi Innovation i 2016/2017 indsamlet data og lavet registreringer i 31 økologiske vin-terrapsmarker for at få en bedre indsigt i de udbyttebegrænsende faktorer. I løbet af de næste to vækstsæsoner bliver der indsamlet data fra endnu flere marker (30-35 pr. år) for at afdække, hvad der er de væsentligste faktorer til de store udsving i udbytterne.
Målet er, at hjælpe de danske økologiske landmænd til at opnå høje, stabile udbytter på minimum 3 tons pr. ha.
Konsulent Casper Laursen, SEGES

Ukrudtsproblemer afhjælpes mekanisk

De første resultater indikerer, at der er en sammenhæng mellem mængden af ukrudt i marken om foråret og udbytterne. Med andre ord, så opnår man ikke samme høje udbytte i de marker, der er meget plaget af ukrudt, som I de marker, der holdes rene.

Det lader dog til, at der er råd for den udfordring, da der er opnået større udbytter i de marker, der har radren-set. Effekten er størst i de marker, hvor der blev radrenset om efteråret, hvor rapsplanterne stadig er forholdsvis små og ikke er i stand til for alvor at konkurrere med ukrudtet. 

Typen af gødning har betydning

Der er hverken fundet nogen sammenhæng mellem typen af forfrugt og udbyttet, eller mængden af tildelt husdyrgødning og udbytte. Sandsynligvis fordi der har været givet rigeligt med kvælstof til markerne enten i form af forfrugt kløvergræs eller rigeligt med gødning. 

Til gengæld har et forsøg med tildeling af svovlgødning vist, at der kan opnås større udbytter ved tildeling af svovlgødninger, så som vinasse, kiserit, patentkali, sprøjtesvovl og gips – særligt i foråret.

Det første års resultater viser desuden en tendens til, at der måske også bør kigges imod tildeling af bor og kobber til den økologiske vinterraps i fremtiden.

Videoer om dyrkning af økologisk vinterraps:

Hans Sørensen fra Ørum på Djursland regner med at høste over 3 tons pr. ha. i 2017. Få hans forklaring på succesen.

Hans opnåede desværre ikke det resultat med sin vinterraps, som han havde håbet på. Rapsen blev angrebet af knoldbægersvamp, og det kostede udbytte. Han opnåede dog 2,15 t/ha, og afregnede til en pris på 7,2 kr./kg.
Casper Laursen
Casper Laursen
Teamleder, Specialkonsulent
Økologisk Planteteam
T: +45 8740 5487
Tove Mariegaard Pedersen
Tove Mariegaard Pedersen
Specialkonsulent
Økologisk Planteteam
T: +45 8740 5492
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen