MENU
Fokuseret ledelse

Fokuseret Ledelse

Fokuseret Ledelse er et værktøj, der kan hjælpe landmanden med at få taget hul på dialogen og få synliggjort, hvilke ledelsesudfordringer der skal identificeres, samt hvilke tiltag der kan igangsættes for at komme videre.

Gennem dialog med en sparringspartner og værktøjets seks faser kommer landmanden hele vejen rundt om alle aspekter inden for ledelsesområdet. Landmanden får et overblik over sine udfordringer og muligheder – samt en afklaring af, hvad der skal arbejdes videre med. Sparringspartneren kan være en rådgiver, ægtefælle eller en anden person, som er indstillet på at hjælpe. Slutproduktet er et antal konkrete handlingsplaner, som fastholder mål, ideer og aktiviteter i den videre proces.

I inspirationskataloget Fokuseret Ledelse finder du inspiration fra andre landmænd, til, hvordan du kan styrke din lederrolle, arbejde med udviklingen af dig selv som leder samt eksempler på de mange ledelsesopgaver, der er på et landbrug.

Fokuseret ledelse

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen