MENU
Konsulent arbejder ved computeren

Procesledelse

Procesledelse handler om at skabe resultater og komme i mål - men også om at skabe læring undervejs. Målet er vigtigt, men der skal også være fokus på vejen derhen.
Ingen opgave er for lille eller for stor for SEGES' professionelle procesledere.
Ingen opgave er for lille eller for stor for SEGES' professionelle procesledere.
Foto: SEGES P/S

Står du og din virksomhed over for en organisationsændring? Skal medarbejderne guides gennem en strategiproces? Har din virksomhed brug for at få sat turbo på et af jeres high-performance teams? Eller ligger jeres udfordringer i at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen? Vi har kompetencerne, der sikrer, at du og din virksomhed får løst udfordringerne.

Som erfarne procesledere ser vi det som vores fornemste opgave at skabe de bedst mulige rammer for processen og at vælge de metoder, som mest optimalt understøtter virksomhedens succeskriterier for processens forløb og det udbytte, I ønsker.

Derfor har vi fokus på at skabe de helt rigtige præmisser for adfærdsændring og udvikling, når vi står for facilitering af møder og gennemfører innovations- og udviklingsprocesser.

SEGES' procesledere står for mødefacilitering af den årlige Økonomikonference, hvor 250 økonomirådgivere og finansielle rådgivere fra landbruget mødes for at netværke og få faglig inspiration.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for mødefacilitering på små eller store arrangementer, kan vi byde ind på opgaven, uanset om der er to eller 1.000 deltagere.

Vi står også gerne for projektopstart og projektmøder som kick off-møder og projekt- og styregruppemøder. Deltagerantallet er underordnet.

Skal din virksomhed eksempelvis igennem en organisationsudvikling, kan vi tilbyde at lede innovations- og udviklingsprocessen.

Uanset opgaven bidrager vi med værdifulde input og kreativ sparring.

Vi sætter en ære i, at processerne er både kreative og målrettede. Derfor tilpasser vi dem i tæt dialog med dig og i overensstemmelse med dine behov – altid med en tilpas udfordring, der sikrer engagement og et veloplagt ”twist”.

Dermed er vi med til at sikre, at du når dine mål med møderne, får skabt grundlaget for et godt projektforløb eller kommer sikkert i havn med din organisationsændring.

Vi yder også rådgivning til landmænd, men altid i samarbejde med de lokale rådgivere.

Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen