MENU
Konsulent arbejder ved computeren

Revision og regnskab

Udviklingen på revisions- og regnskabsområdet går rigtig hurtigt i disse år. Øgede kvalitetskrav og mere kompliceret lovgivning lægger en større byrde på virksomhederne.
Vi varetager landbrugets interesser ved at repræsentere Landbrug & Fødevarer i Regnskabsrådet under Erhvervsstyrelsen.
Vi varetager landbrugets interesser ved at repræsentere Landbrug & Fødevarer i Regnskabsrådet under Erhvervsstyrelsen.

Revisions- og regnskabsområdet undergår konstant forandringer. Samfundets krav til revisionsbranchen øger kravene til kvalitetsstyringen og kvalitetskontrollen af revisorernes og rådgivernes arbejde.

Samtidig bliver årsregnskabsloven, som virksomhederne aflægger årsregnskab efter, stadig mere internationaliseret og kompleks. Årsregnskabsloven afspejler direkte krav fra EU-direktiver, og tolkningsbidragene til loven skal findes i de internationale regnskabsstandarder, IFRS.

De større kvalitetskrav og den stigende kompleksitet i lovgivningen lægger en større revisionsmæssig byrde på din virksomhed. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at din virksomhed følger med udviklingen og lever op til de skærpede krav.

Lovgivningen på revisionsområdet følger de internationale revisionsvejledninger. Årsregnskabsloven afspejler krav fra EU- direktiver og internationale regnskabsstandarder, IFRS.

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi hjælper revisorer, konsulenter og rådgivere med hele tiden at være opdaterede på den nyeste lovgivning og de nyeste standarder, vejledninger, erklæringer og trends på revisions- og regnskabsområdet.

Vi hjælper dig også gerne, hvis du er landmand. Men altid i samarbejde med din lokale rådgiver.

Vi kan rådgive din virksomhed i forbindelse med ajourføring og faglig sparring, eksempelvis på konkrete sagsforløb, og kan også tilbyde undervisning og workshops inden for blandt andet revision, udvidet gennemgang, review, assistance og regnskabsudarbejdelse.

Har din virksomhed behov for en gennemgang af jeres kvalitetsstyringssystemer med efterfølgende brush-up, undervisning eller lignende, har vi også mange års erfaring på det område.

Endelig yder vi også rådgivning på revisions- og regnskabsområdet i forhold til eksempelvis etablering af revisionsvirksomhed, rådgivning af bestyrelser, direktioner og øvrig ledelse og tolkning af love.

Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES.

Kim Wegener
Kim Wegener
Statsautoriseret revisor
Erhvervsøkonomi
T: +45 8740 5567
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen