MENU
Konsulent arbejder ved computeren

Udpegning af skønsmænd (syn og skøn)

Du kan bede SEGES om at foreslå skønsmænd i indenretlige og udenretlige sager relateret til landbruget, fødevareerhvervet og forhold generelt i landzonen.

SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer og har indgående branchekendskab. Vi kan derfor pege på relevante skønsmænd, som beskæftiger sig med ovennævnte forhold. Vi har også selv højt kvalificerede fagpersoner, som gerne bistår som skønsmænd, indenfor områder såsom planter, miljø, naturpleje, dyrehold, økologi mv. samt økonomi, skat, jura, it, arkitektur, regnskab, HR mv. relateret til landbruget.

Du bedes beskrive de problemstillinger, som ønskes belyst, i din anmodning og vedlægge / vedhæfte udfyldt blanket til syn og skøn, som kan hentes på domstolenes hjemmeside. 

Vi opkræver et gebyr på 4.000 kr. ekskl. moms for behandling af din anmodning.

Bemærk at ved udenretligt syn og skøn – eller hvis parterne ønsker arbejdet påbegyndt før udmeldelsen foreligger – kan skønsmanden anmode dig (som rekvirent) om at et betale et depositum / indestå for betaling af omkostningerne til skønsmanden.

Din anmodning om skønsmand sendes til:

SEGES, Jura & Skat, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Eller via mail til jura@seges.dk
 


Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES.

Bente Grydholdt Johansen
Bente Grydholdt Johansen
Afdelingskoordinator
Skat
T: +45 8740 5494
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen