MENU

Flere artikler om bæredygtighed

 

Nyt værktøj: Landmænd skal kende deres udbytte på forhånd

Igennem de sidste 2,5 år har SEGES og en række samarbejdspartnere i EU-projektet Perceptive Sentinel udviklet et digitalt værktøj.  

Der kan være god økonomi i omlægning til naturarealer 

Udtagning af arealer med lav dyrkningsværdi kan være en gevinst for både naturen og din økonomi.
 
Læs mere
     

Mark 
 

Win-win for både naturen og markdriften 

Morten Rasmussen er ansvarlig for markdriften på Julianelyst Gods, mens kollegaen Jacob Nørgaard Larsen er ansvarlig for natur- og vildtplejen. Det betyder nu ikke, at de to krydser klinger i frokostpausen, for de har bevist, at der er plads til begge driftsgrene.

Læs mere

     

Companion crops
 
 

Vil du være vores companion crops-kompagnon?

Planlægger du at dyrke companion crops i din vinterraps i 2021?

Læs mere

     

   
Mælkeproducent Jacob Serup Pedersen

 

”Derfor prioriterer jeg præcisionslandbrug”

Jeg har fået mere ensartede afgrøder og undgår lejesæd, fortæller den fynske mælkeproducent Jacob Serup Pedersen.

     
 
Mælkeproducent Jacob Serup Pedersen
 

Jacob graduerer også majssåning

Som en af få i Danmark har Jacob S. Pedersen også kastet sig ud i graduering af majssåning efter inspiration fra metoderne og mængderne, som anvendes i USA.

Læs mere

     

Bæredygtighed på Mosevang 
 

Bæredygtighed på Mosevang

”Vi kommer til at stille flere krav – til os selv og vores samarbejdspartnere”.

     

Dialog, der fører til bæredygtighed 

 

Dialog, der fører til bæredygtighed

SEGES, SAGRO og flere landmænd har sammen udviklet et dialogværktøj som skal gøre bæredygtighed konkret og gøre det til landmandens egen.

Læs mere

     
 
Høns
 

Hønsene er en vigtig del af sædskiftet

Hos Yduns Have på Samsø har de fundet en alternativ måde at få gødet deres marker – og samtidig tjene penge på øvelsen.

Læs mere

     

Det direkte salg af grøntsager, salat og friske æg er hovedindtægtskilden for den økologiske bedrift Yduns Have.
 

Yduns Have lever af gårdbutikken

Det direkte salg af grøntsager, salat og friske æg er hovedindtægtskilden for den økologiske bedrift Yduns Have.

     

Forum for Bæredygtig Finans har fremlagt sine 20 anbefalinger - her debatterer Forums formand Anders Eldrup med FOrum-deltagerne Connie Hedegaard og Finans Danmarks direktør Ulrik Nødgaard, hvordan finanssektoren kan støtte op om den bæredygtige omstilling. Jakob Lave, SEGES, har også været med i Forum for Bæredygtig Finans. 
 

Anbefaling: Øget fokus på finansiering af bæredygtig landbrugsdrift

Finans Danmarks Forum for Bæredygtig Finans er netop kommet med 20 anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor skal bidrage til den bæredygtige omstilling. SEGES har siddet med i Forum, og to af de 20 anbefalinger handler om landbrug.

Læs mere.

     

Ejnar Schultz, direktør i SEGES
 

Dansk landbrugs bæredygtighed er attraktiv at investere i

Den globale fokus på bæredygtighed vokser. Historisk har mange i og omkring vores erhverv haft en tendens til at sætte lighedstegn mellem bæredygtighed og miljø/klima, som selvfølgelig også er meget tunge elementer i vurderingen af landbrugets bæredygtighed.

     

 
 

Foderprotein fra gylle kan gøre dansk landbrug mindre afhængig af indkøbt soja

Landbruget mangler bæredygtigt produceret protein – primært til dyrefoder. Gennem et nyt forskningsprojekt visualiseres en win-win løsning, som både sikrer en proteinforsyning med et langt lavere CO2-aftryk og samtidig gør danske landmænd mindre afhængige af at indkøbe eksempelvis soja.

Læs mere.

     

Gylleanlæg 
 

Nyt projekt vil optimere på biogas og nedbringe klimagasudledningen fra svinegylle

Hurtig udslusning af gylle fra svinestalde kan være en af de lavthængende frugter, som nedbringer Danmarks udledning af klimagasser. Et nyt projekt skal afdække det reelle potentiale og udfordringerne for landmændene. 

Læs mere.

     

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug  
 

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug

Efter en målrettet kampagne fra Energistyrelsen har 40 pct. af bedriftsejerne handlet på opfordringen og søgt rådgivning om moderne staldbelysning og -ventilation. 

Læs mere.

     

Hjemmedyrkede mikroalger           
 

Hjemmedyrkede mikroalger kan være fremtidens bæredygtige foderprotein

I fremtiden skal forsyningen af proteinfoder til landbruget, som nu i høj grad er baseret på importeret soja, kunne erstattes af foderprotein fra danskdyrkede mikroalger.

Læs mere.

     

 

Danmark på bæredygtighedstoppen

Danmark er nummer 2 på en netop offentliggjort liste over de lande i verden, som er nået længst med at implementere FN’s verdensmål, der samlet skal skabe en mere bæredygtig verden. 

Læs mere.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen