MENU

Nyt projekt vil optimere på biogas og nedbringe klimagasudledningen fra svinegylle

Hurtig udslusning af gylle fra svinestalde kan være en af de lavthængende frugter, som nedbringer Danmarks udledning af klimagasser. Et nyt projekt skal afdække det reelle potentiale og udfordringerne for landmændene.

Af Martin S. Hansen, SEGES

Der kan klaskes to fluer på hver sin side af klimaagendaen, hvis danske svineproducenter oftere trækker proppen i gyllekanalen og får gyllen skibet afsted til nærmeste biogasanlæg. Det vil nemlig medføre, at gyllen ikke lader en del af metanpotentialet sive til atmosfæren, men i stedet lader de gode gasser komme til deres ret til produktion af biogas. Et projekt skal nu afdække, hvordan dette potentiale kan forløses rent praktisk. 

”Der foregår lige nu et screeningsarbejde, som har to formål. Vi har et rejsehold i gang ved virksomheden Byggeri & Teknik I/S, som undersøger de faktiske forhold ved gyllehåndteringen i produktionen hos op til 400 danske svineproducenter, både små og store. Her er formålet at finde ud af, hvordan det er muligt at indføre hyppig udslusning af gyllen,” forklarer Karl Jørgen Nielsen fra PlanEnergi, der er projektleder for projektet, som i sin fulde længde hedder: 
”Rådgivningsordning for biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for at reducere gylles opholdstid i stalde og på lagre 2018 –2020”.

Vi kommer i gang i foråret

Screeningsarbejdet hos den store pulje af landmænd skal også identificere de bedrifter, hvor Aarhus Universitet skal gennemføre konkrete undersøgelser af gyllen i form af udrådningsforsøg. Op til 28 biogasfællesanlæg indgår i projektet, hvor det også undersøges, hvilken indflydelse det får biogasanlæggene, at gyllen udsluses hurtigt hos leverandørerne – eksempelvis både i forhold til øget gasproduktion, CO2-gevinst og transportomkostninger. 

”Vi skal have fundet et antal bedrifter med forskellige måder at håndtere gyllen på. De skal indgå i undersøgelser, der kan vise hvilke systemer, der virker bedst i forhold til at reducere metantabet i staldene,” fortæller Karl Jørgen Nielsen fra PlanEnergi. Som forventer, at projektet kan komme i gang med de første undersøgelser i løbet af foråret.


Faktaboks

  • Rådgivningsprojektet er finansieret via en bevilling på Finansloven. Pengene er afsat som følge af en politisk aftale mellem Regeringen og S, DF, R og SF i forbindelse med deludmøntning af den grønne pulje af den 14. juni 2017. 
  • Opgaven løses af rådgivningsvirksomhederne PlanEnergi, Eniig Energi A/S, Byggeri & Teknik I/S og Aarhus Universitet.
  • Det vurderes, at gylle fra grise kan tabe op imod 40 % af gaspotentialet, hvis den ligger 20 dage i stalden. Ud over det tabte potentiale er en anden negativ konsekvens, at gassen fordamper til atmosfæren
  • En rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi under AU viste i 2016, at når gyllen afgasses i et biogasanlæg, så mindskes den gennemsnitlige udledning af metan med 11,0 kg CO2-eq pr. ton.
 


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen