MENU
Landmand og konsulent kigger på korn

Klimakreditter og klimacertifikater: 10 ting du skal vide

Der tales mange steder om klimakreditter og klimacertifikater. Men hvad dækker begreberne over, og hvad har det med landbrug at gøre? Det får du svar på her.

1. En klimakredit er et løfte om reduktion i udledning af drivhusgasser

En klimakredit er et løfte om en reduktion af udledning af drivhusgasser et sted i verden. Hver kredit repræsenterer 1 CO2-ækvivalent, som ikke er udledt i atmosfæren. 

En CO2-ækvivalent er en fælles international måleenhed, der gør det muligt at sammenligne belastningen fra de tre primære klimagasser CO2, metan og lattergas. Salg af en klimakredit kræver et klimacertifikat. 

2. Et klimacertifikat er stempel på produkt eller tiltag

Et klimacertifikat er et stempel på et bestemt produkt eller tiltag. Klimacertifikaterne bliver udstedt i henhold til en certificeringsstandard. 

Klimacertificeringsstandarden skal skabe den nødvendige dokumentation, som gør, at klimakreditten er attraktiv for en køber og dermed kan sælges. Det er vigtigt, at dokumentationen er både troværdig, grundig og har et højt fagligt niveau.

3. Landbrugsbedrifter kan sælge klimakreditter for forskellige tiltag

Som landmand kan du sælge klimakreditter for eksempelvis kulstof lagret i jorden, udtagning af lavbundsjorde eller skovrejsning. Der kan være en flerårig kontraktlig forpligtelse på et bestemt initiativ knyttet til salget af en klimakredit. 

I Danmark er der flere firmaer, som laver projekter for lodsejere og landmænd, så de kan sælge en del af kulstofoptaget på deres bedrift.

4. Salg af en klimakredit indebærer ofte mangeårig forpligtelse

Ved salg af en klimakredit skriver du typisk under på en 10-15-årig kontrakt, hvor du forpligter dig til at følge bestemte praksisser eller tiltag for at opnå klimaeffekten. Det kan for eksempel være, at jorden skal dyrkes på en bestemt måde i en bestemt årrække. 

Rent praktisk skal du altså lave et økonomisk regnestykke på, om det for gårdens samlede økonomi og drift kan betale sig at sælge klimakreditten med de nye tiltag, du samtidig forpligter sig til. 

5. En klimakredit skal have en høj troværdighed

Hvis en klimakredit skal skabe værdi for både sælger og køber, er det vigtigt, at den har en høj troværdighed. Det betyder, at den skal være lavet på et solidt fagligt grundlag, og at en uafhængig tredjepart har verificeret den effekt, klimakreditten har på reduktionen af drivhusgasser fra din bedrift.

6. Klimaeffekten på bedriften kan kun tælles med én gang 

Ved salg af en klimakredit sælger du populært sagt den opnåede klimaeffekt til en anden. Derfor kan reduktionen af drivhusgasser for et tiltag ikke deklareres på dine egne produkter, hvis du har solgt den som en klimakredit. 

Reduktionen tæller dog stadig med i den nationale opgørelse af Danmarks klimaaftryk og kan bruges til at opnå det overordnede nationale mål om 70% reduktion af drivhusudledninger i 2030. 

7. Der skal være tale om ekstra reduktioner

Salg af klimakreditter kan kun ske for nye ekstra tiltag og klimareduktioner, der ligger udover den nuværende praksis og lovgivning. 

Du kan derfor ikke opnå klimakreditter for et tiltag, som du alligevel ville have gennemført på din bedrift. Det kan eksempelvis være, hvis du har fået et tilskud, der dækker omkostningen til tiltaget. 

8. Salg af klimakreditter kan betyde mistede muligheder

Ved salg af klimakreditter skal du være opmærksom på, at der kan være muligheder, du selv går glip af fremadrettet – for eksempel koblet til salg af afgrøder, kød eller mælk eller lignende. 

For nogle landmænd kan det være attraktivt at sælge kreditterne. Og for andre kan det være mere attraktivt at fastholde dem på bedriften og reducere klimaaftrykket på de produkter, der ender hos forbrugeren, hvis de er villige til at betale en merpris for klimareducerede produkter. 

9. Priser for klimakreditter er svære at sætte 

Konkrete priser for, hvad klimakreditter fra landbruget skal koste, er svære at sætte. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der for landmænd er omkostninger forbundet ved at få dokumenteret og salgsgjort klimareduktioner. 

Prisen skal derfor op på et relativt højt niveau, for at det vil give mening for en bedrift. Samtidig vides det ikke, hvilke fremtidige krav landbruget vil blive mødt med, og hvordan de bliver påvirket af et salg af klimakreditter.

10. Der er ingen international regulering og mange gråzoner

Der findes ingen internationale love eller myndigheder, som regulerer markedet for klimakreditter, og at der anvendes en række forskellige metoder og prisniveauer. Der er også mange gråzoner i forhold til, hvad der accepteres på markedet. 

Det betyder, at du skal tænke dig grundigt om, før du indgår samarbejde med nogen om salg af klimakreditter. 

Læs artikel på LandbrugsInfo:

Bliv klog på klimakreditter, CO2-kvoter, bionaturgascertifikater og klimaaftryk (bag login)

Se videoer om klimakreditter

Hvad er en klimakredit?
Værd at vide før du sælger en klimakredit

Hvordan opgøres et klimaaftryk?

Se webinarer på SEGES TV 

Bliv klog på klimakreditter, CO2-kvoter og bionaturgascertifikater 

Ordet er frit: Få svar på dine spørgsmål om klimakreditter og klimacertifikater 

Sådan fungerer klimakreditter i praksis

Bliv klog på klimakreditter

Lavbundsjorde: Udtagningsordninger og klimakreditter

Jens Elbæk
Jens Elbæk
Afdelingschef
Planter & Miljø
Lars Villadsgaard Toft
Lars Villadsgaard Toft
Chefkonsulent, afdelingsleder
Biogas & Bioraffinering

Gode råd

5 gode råd

 1. Tænk dig grundigt om, før du eventuelt indgår samarbejde med nogen om salg af klimakreditter.
   
 2. Vær opmærksom på, at du kan derfor ikke opnå klimakreditter for et tiltag, som du alligevel ville have gennemført på din bedrift.
   
 3. Sælg kun en klimakredit, hvis den er lavet på et solidt fagligt grundlag, og en uafhængig tredjepart har verificeret klimaeffekten på din bedrift.
   
 4. Tag højde for, at der er omkostninger forbundet ved at få dokumenteret og salgsgjort klimareduktioner. 
   
 5. Husk, at der ikke findes internationale love eller myndigheder, som regulerer markedet for klimakreditter.
 


Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen