MENU
Landmand og konsulent kigger på korn

5 ting du skal vide om klimakreditter og klimacertifikater

Der tales mange steder om klimakreditter og klimacertifikater. Men hvad er dækker begreberne over, og hvad har det med landbrug at gøre? Det får du svar på her.

1. Hvad er klimakreditter?

En klimakredit er et løfte om en reduktion af udledning af drivhusgasser et sted i verden. Hver kredit repræsenterer 1 CO2-ækvivalent, som ikke er udledt i atmosfæren. En CO2-ækvivalent er en fælles måleenhed, der gør det muligt at sammenligne belastningen fra de tre primære klimagasser CO2, metan og lattergas. 

Der findes ingen internationale love eller myndigheder, som regulerer det private marked for klimakreditter, og blandt andet derfor anvendes der mange forskellige metoder og prisniveauer. Der er også mange gråzoner i forhold til, hvad der accepteres på markedet.   

2. Hvad er klimacertifikater?

Et klimacertifikat er et stempel på et bestemt produkt eller tiltag. Klimacertifikaterne bliver udstedt i henhold til en certificeringsstandard. Klimacertificeringsstandarden skal skabe den nødvendige troværdighed og dokumentation, som gør, at klimakreditten er attraktiv for en køber og dermed kan sælges. Der vil være omkostninger forbundet med at deltagelse i de forskellige certificeringstandarder. 

3. Hvad kan klimakreditter bruges til i landbruget?

En landbrugsbedrift kan sælge klimakreditter for eksempelvis kulstof lagret i jorden, udtagning af lavbundsjorde eller skovrejsning. Hvis en bedrift sælger klimakreditter, skal man dog være opmærksom på, at den opnåede klimaeffekt dermed er solgt til en anden. 

Den tilhører ikke længere landbruget, og dermed kan den klimaeffekt, som klimakreditten repræsenterer, heller ikke regnes med ind i gårdens klimaaftryk. Klimaeffekten kan kun regnes med én gang. I Danmark er der flere firmaer, som laver projekter for lodsejere og landmænd, så de kan sælge en del af kulstofoptaget på deres bedrift.  

4. Hvad indebærer det at sælge en klimakredit? 

Der vil typisk være en flerårig kontraktlig forpligtelse på et bestemt initiativ knyttet til salget af en klimakredit. Det kan for eksempel være, at jorden skal dyrkes på en bestemt måde i en bestemt årrække. Rent praktisk skal man altså lave et økonomisk regnestykke på, om det for gårdens samlede økonomi og drift kan betale sig at sælge klimakreditten med de nye tiltag, man samtidig forpligter sig til.

Man skal som landmand også tænke over, om der kan være muligheder, man selv går glip af fremadrettet ved at sælge klimakreditter – for eksempel koblet til salg af afgrøder, kød eller mælk eller lignende.

5. Hvad er bionaturgascertifikater?

Bionaturgascertifikater (også nogle gange kaldet ”oprindelsesgarantier”) er certifikater, som biogasanlæg har. De er regulerede på det danske marked af Energinet, og certificeringssystemer, der er anerkendt af EU-kommissionen, bruges til bæredygtighedscertificering af biogasproduktionen.

Biogasanlæg, der leverer opgraderet bionaturgas til gasnettet, får et bionaturgascertifikat for hver leveret MWh. Certifikaterne kan sælges til købere, som ønsker at dokumentere oprindelsen af en bestemt mængde bionaturgas. Et certifikat har for eksempel information om, hvem der har produceret gassen, og om der er modtaget tilskud til gasproduktionen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om klimakreditter og klimacertifikater kan du læse en artikel om emnet på LandbrugsInfo: Bliv klog på klimakreditter, CO2-kvoter, bionaturgascertifikater og klimaaftryk (bag login) 

SEGES har også afholdt et webinar, hvor nogle af de mange klimabegreber gennemgås. Du kan se webinaret her: 

Du kan desuden læse om, hvorfor du som landmand skal tænke dig rigtigt godt om, før du sælger klimakreditter i Klimakreditter i centrum på velbesøgt SEGES-webinar.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen