MENU
Vej mellem 2 marker

Klimaværktøj og klimauddannelse til alle landmænd i 2022

Færre klimagasser fra landbrugsproduktionen er en stor opgave, som alle landmænd er fælles om at stå overfor. Snart kan de hente konkret hjælp till at træffe de rigtige klimavalg. Hjælpen kommer i form af et klimaværktøj og klimauddannelse, sponsoreret af Forenet Kredit i samarbejde med Nykredit og udvikles af landbrugets faglige videns- og innovationshus SEGES Innovation.

Alle landbrug skal de kommende år gøre en ekstra indsats for at sikre et lavere klimaaftryk fra landbrugs- og fødevareproduktionen. Men hvilke muligheder er der? Og hvad virker på den enkelte gård?

Hjælpen er lige om hjørnet.


Forenet Kredit og SEGES Innovation tilbyder fra foråret 2022, i samarbejde med Nykredit, uddannelse om klimatiltag og et nyt klima-værktøj til alle danske landmænd

I starten af 2022 lancerer SEGES Innovation et nyt digitalt værktøj, hvor alle landmænd selv kan logge ind og beregne klimaaftrykket fra netop deres gård.

Det bliver også muligt for landmændene at blive uddannet inden for klima og klimatiltag. 

Værktøj og uddannelse bliver en realitet på baggrund af en millioninvestering fra Forenet Kredit i samarbejde med Nykredit.

Projektet bygger videre på et værktøj, som SEGES og Økologisk Landsforening sammen har udviklet i et promilleprojekt. Forenet Kredit finansierer videreudviklingen af værktøjet, der blandt andet kommer til at omfatte automatisk dataoverførsel samt videreudvikling af modellen til beregning af bedriftens klimaaftryk.

Konkrete tilbud

Når landmanden iværksætter klima-tiltag på sin landbrugsbedrift, så skal det være tiltag, der har effekt og passer ind i den samlede plan for gården. Derfor er det vigtigt at give landmanden og kommende generationer af landmænd mere viden om klima, men også at give dem en klima-beregner, som kan bruges på hver enkelt landbrug, fordi værktøjet tager højde for forholdene på den enkelte bedrift.

Klimaviden – uddannelse

SEGES Innovation vil, som en del af støtten fra Forenet Kredit, fra marts 2022 tilbyde klima-viden og -uddannelse til landmænd og landbrugsstuderende. Uddannelsen vil bestå af en kombination af en Klimadag, der er et fysisk møde, en række online undervisningsmoduler samt undervisningsmateriale, herunder et klimakatalog, der er målrettet rådgivere til brug i fx erfa-grupper for landmænd. 

Tid og sted for møder med mere er endnu ikke fastlagt, men følg med via vores nyhedsbrev, her på siden, på landbrugsinfo.dk og i medierne, hvor møder bliver offentliggjort i takt med, at de fastlægges.

Klimaberegning på gårdniveau

Data og viden om klima skal omsættes til handling, så det kan få effekt for klimaet.

Derfor er den ny klima-beregner, som er medfinansieret af Forenet Kredit, helt central. Værktøjet udvikles af SEGES Innovation, som også gør det tilgængeligt for landmændene i første kvartal 2022.

Alle landmænd har mulighed for at få adgang til værktøjet – uanset gårdens størrelse, om den er konventionel eller økologisk og uanset driftsform. Landmanden får selv direkte adgang til at bruge værktøjet, men kan også på sigt vælge at bruge det i samarbejde med sine medarbejdere og rådgivere.

At beregne og dokumentere klima-aftrykket for den enkelte gård fra stald og mark til maskiner og foder kræver adgang til kvalitetsdata og forudsætter nye koblinger af data. Ud over at beregne og dokumentere klimabelastningen fra landbrugsproduktionen bliver det muligt at beregne effekten ved implementering af forskellige virkemidler. På den måde kan der opstilles en handlingsplan med mulighed for at dele data med relevante samarbejdspartnere.  

Klimaværktøjet bliver udviklet ud fra landmandens behov og ønsker, med fokus på at løsningen skal skabe mest mulig værdi for den enkelte landmand igennem en brugervenlig løsning. 

Der bliver tale om to versioner af klimaværktøjet – en basis eller en mere avanceret version med mulighed for at simulere forskellige handlinger og strategier frem i tid, og dermed være et grundlag for fremtidige beslutninger. Begge dele kræver abonnement.

Værktøjet bliver tilgængeligt via seges.dk i første kvartal 2022 – vi informerer nærmere, når datoen kendes. Hold dig opdateret via vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrev

Hold dig opdateret, når der er nyt om klimaværktøjet.
Tilmeld dig nyhedsbrev
Ivar Ravn
Ivar Ravn
Konstitueret adm. direktør
Direktion
Logo: Foret Kredit
Nykredit
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen