MENU
Landmand og konsulent kigger på korn

Projekter

Ny viden, bæredygtig udvikling og effektive løsninger til fremtidens landbrug. Det er nogle af vores fokuspunkter, når vi hvert år deltager i et stort antal forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter.

Vi formidler løbende resultater til alle relevante interessenter via fagskrifter, digitale og trykte medier, faglige møder og konferencer med videre.

Her kan du se en samlet oversigt med projekter, der er afsluttet frem til 2014, og projekter fra 2015 og frem.

Herunder finder du tre eksempler på igangværende projekter.

OrganoFinery

En ny bioraffineringsteknik, som udvikles i projektet OrganoFinery, omdanner græs til proteinfoder til økologiske høns, og restprodukterne kan bruges som grovfoder til køer og i biogasanlæg.
Læs mere om projektet

Kontrolleret dræning

Forsøget med kontrolleret dræning fokuserer på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor i vandmiljøet.   Læs mere om projektet

OptiPlant

Efter- og mellemafgrøder skal give landmanden økonomisk gevinst samtidig med, at der bliver taget hensyn til miljø og klima.  Læs mere om projektet
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen