MENU

Anbefalinger: Sådan bliver du som TOP 2

Der er et kæmpe økonomisk potentiale i at kigge TOP 2-landmændene over skulderen. Bliv klogere på, hvordan TOP 2’ernes mindset og ledelseskraft kan løfte resten af landbruget.

Beregninger viser, at TOP 15-landmændenes samlede resultat vil kunne løftes med ca. 6 mia. kr., hvis man kan overføre alle TOP 2-landmændenes kompetencer til dem. Vi har formuleret fem anbefalinger til, hvad du kan arbejde med for at gå i TOP 2-landmændenes fodspor:

Anbefaling 1: Skab et Growth mindset

Et Growth mindset betyder, at du som landmand har en tro på, at du kan udvikle dig selv og din virksomhed, uanset hvilke udfordringer og modstand du møder. Du vil gerne lære af de landmænd, der tjener flere penge end dig, og du tror på, at du kan gøre det samme. 

Modpolen er et Fixed mindset, der betyder, at du lader dig stoppe af modstand, og du tror ikke på, at du med erhvervets rammevilkår kan tjene gode penge, selvom andre landmænd kan, og derfor giver du op. 

Forskellen på et Growth mindset og et Fixed mindset kan også forklares som at være ”over eller under stregen”. Se mere i tegnefilmen.


Anbefaling 2: Sæt fokus på din personlige udvikling 

For at kunne skabe en forandring i din virksomhed er det vigtigt, at du starter med dig selv som leder og som menneske. Du er blandt virksomhedens vigtigste aktiver, så når du udvikler dig selv og dine kompetencer, udvikler du også virksomheden.

Du skal sætte ord på dine stærke og svage sider for at kunne opnå erkendelsen af, hvordan du bedst muligt kan arbejde med dig selv og dine kompetencer, så du kan blive endnu bedre. 

Sådan sætter du fokus på din personlige udvikling:

 • Den største barriere er dig selv, og der skal du starte - i erkendelsen af at du kan udvikle dig selv. 
 • Sæt ord på jeres drømme – for familien og for virksomheden.
 • Sæt ord på dine stærke og svage sider, og skriv dem ned! Få evt. andre til at komme med deres bud på dine stærke og svage sider, hvis opgaven er udfordrende. Når du kender dine stærke sider - så sæt dem i spil i virksomheden.
 • Gør noget ved dine svage sider! Arbejd med, hvordan dine svage sider skal håndteres - om du vil arbejde med at styrke dem, eller om du vil finde én, der kan supplere dig på dette område.

Anbefaling 3: Find tid til de strategiske spørgsmål

For at blive blandt de bedste landmænd er det vigtigt, at du finder tid og overskud til disse strategiske spørgsmål: 

 • Hvor vil vi gerne hen med virksomheden? 
 • Hvilke værdier vil vi ikke gå på kompromis med? 
 • Hvad er succes for os? 
 • Hvordan kommer vi i mål? 

Prioriter også tid til at hæve dig op i helikopteren og se virksomheden i et større perspektiv. 

Derefter skal du arbejde aktivt med strategien og bruge den i hverdagen sammen med dine medarbejdere. En strategi er som oftest stærkest, når medarbejderne har været med i udviklingen, så de har ejerskab til implementeringen.  

Sådan finder du tid til de strategiske spørgsmål:

 • Anerkend, at det er vigtigt for dig, din familie og din virksomhed at arbejde med de strategiske spørgsmål.
 • Prioriter tid og energi, og skab overskud. I en travl hverdag kan det være svært at prioritere dette, og derfor kan det være en god idé at have en sparringspartner i processen.  
 • Prioriter tid til at analysere din virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen er en del af fundamentet for virksomhedens strategi. 
 • Prioriter tid til at følge op på, om I følger strategien – det er først i implementeringen af strategien, at den skaber værdi! Inddrag gerne medarbejderne og andre interessenter i processen. 

Anbefaling 4: Forstå og styrk din forretning

For at blive som TOP 2 er det vigtigt med en stærk forståelse for virksomheden som en samlet forretning. 

Det betyder, at du skal:

 • Have et solidt overblik over, hvor virksomheden tjener pengene – og hvor de sættes til.
 • Være i stand til at bryde virksomhedens samlede forretning ned for hver af virksomhedens forretningsområder, f.eks. for mælkeproducentens tre forretningsområder: Mælkeproduktion, Grovfoderproduktion og Salgsafgrøder.
 • For hvert af forretningsområder have et overblik over indtægter og udgifter, så du ved, hvordan forretningsområder påvirker virksomhedens samlede bundlinje
 • Kende forretningsområdernes interne afhængigheder og synergier. 

Med en stærk forståelse for og overblik over virksomhedens samlede forretning kombineret med en dyb indsigt i forretningsområderne har du et godt fundament for at kunne identificere potentialer og optimeringsmuligheder – og dermed styrke din virksomhed. Du kan nu prioritere de indsatser som styrker virksomhedens samlede bundlinje – og ikke kun et enkelt forretningsområdes.

Derudover er det vigtigt, at du har en robust og effektiv organisering i din virksomhed. Med klare opgaver og fordeling af ansvarsområder er du og din virksomhed stærkt rustet til at møde fremtidens udfordringer. Samtidig giver det dig mulighed for at uddelegere opgaver og ansvar til dine medarbejdere, så du har tid, energi og overskud til at agere direktør i egen virksomhed.

Sådan forstår og styrker du din forretning:

 • Kortlæg din virksomhed og dens forretningsområder og få et virksomhedsoverblik
 • Analyser virksomhedens forretningsmodel:
  • Virksomhedens afsætning – er der potentialer i nye aftagere eller afsætningskanaler?
  • Virksomhedens produkter – er der potentialer i nye produkter f.eks. nye højværdiafgrøder?
  • Virksomhedens produktion - kan du med fordel finde nye samarbejdspartnere eller nye produktionsmetoder?
  • Virksomhedens økonomiske nøgletal – kan du skabe et rapporteringssystem, der giver dig overblik og dyb indsigt i virksomhedens økonomiske performance?
 • Udpeg og prioriter de strategiske indsatsområder der styrker forretningen 

Anbefaling 5: Gå fra hensigt til handling

Når du går fra at “ville gøre det” til rent faktisk “at gøre det”, skaber du en forandring og en udvikling for dig og din virksomhed. 

Husk, at du ikke nødvendigvis skal være førerhunden, der trækker læsset. Oftest giver det mest værdi for din virksomhed og medarbejderne, hvis du er hundeføreren, der engagerer og motiverer dine medarbejdere, så I kan blive blandt de bedste.

Du skal: 

 • omsætte strategien til handlingsplaner med konkrete initiativer og eksekvere på de initiativer. Disse skal prioriteres og tidshorisonten for dem skal fastlægges. Vær opmærksom på at gøre dette i overensstemmelse med din og virksomhedens tid, energi og overskud
 • sikre en tydelig organisering i din virksomhed og skabe en tydelig ledelsesmodel. 

Sådan går du fra hensigt til handling:

 • Prioriter tid til eksekvering og opfølgning
 • Omsæt strategien til konkrete handlinger
 • Sikr overblik og sammenhæng i eksekveringen af initiativerne
 • Vær realistisk! Prioriter initiativerne, så de passer til dig og din virksomheds udviklingskraft
 • Uddeleger ansvar til medarbejdere – det giver medarbejderne ejerskab
 • Sikr styring og fremdrift via effektiv rapportering Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen