MENU

Sådan er TOP 2- landmændene

TOP 2-landmændene har en gennemsnitlig bundlinje, som er næsten 7 gange højere end landmændene i TOP 15. Men hvordan adskiller TOP 2-landmændene sig fra resten af de danske landmænd? Få svaret her.

TOP 2-landmændene er kendetegnet ved, at de er direktør for landbrugsvirksomheden. For dem handler bedriften om virksomhedsledelse, virksomhedskultur og mennesker, og de har fuldt fokus på forretning og indtjening. De har et evigt fokus på bundlinjen, og ifølge dem skal alle beslutninger og handlinger kunne aflæses på bundlinjen.

Fokus på at sikre en økonomisk bæredygtig virksomhed

TOP 2-landmændene mener, at virksomheden skal bygges tålmodigt op i et tilpas tempo, og de foretager ikke store investeringer, der kan true virksomhedens overlevelse. De investerer kun i en ny produktion eller mere jord, hvis de er sikre på indtjening, og når der er økonomisk frirum til det. 

De foretager ikke kortsigtede og hurtige beslutninger, men går op i detaljen og træffer beslutninger på et rationelt grundlag. Erfaring og fagligt kendskab vægtes højere end teknologiske løsninger. Og de har større fokus på at gøre bedriften til en økonomisk bæredygtig virksomhed end at være den produktionsmæssigt bedste bedrift. 

TOP 2 kender sine styrker og svagheder

TOP 2-landmændene adskiller sig især fra den gennemsnitlige landmand på det menneskelige plan. De har stor selvindsigt og kender deres styrker og svagheder. De bruger deres tid der, hvor deres kompetencer er stærkest og overlader de områder, hvor de har deres egne begrænsninger, til dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Restitution giver innovation

TOP 2-landmændene har overskud til at tænke tingene igennem. De formår at løfte sig op i et helikopterperspektiv og har derfor overblik over deres virksomhed. De prioriterer at tage sig tid til andet end at arbejde og komme væk fra virksomheden, og dermed får de mulighed for at se virksomheden udefra og tænke over dens udvikling. For TOP 2-landmændene er restitution lig med innovation.

Stort fokus på virksomhedskulturen og medarbejderne

Ledelse vægter højt i TOP 2-landmændenes bog. Deres medarbejdere har medbestemmelse og medansvar, for det gør det muligt for TOP 2-landmændene at opnå mentalt overskud. 

TOP 2-landmændene går op i at skabe en attraktiv arbejdsplads for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdsplads. Derfor har de også stort fokus på virksomhedskulturen og medarbejderne – for det er via de ansatte, at der skabes resultater. 

Netværk er alfa omega

TOP 2-landmændene er også kendetegnet ved, at de har et stort netværk – både udenfor landbruget og over landegrænser, som de bruger aktivt. TOP 2-landmændene har fokus på at bringe ny viden ind i virksomheden via sit netværk og er ikke bange for at blive udfordret. De anvender gerne sparringspartnere fra andre brancher, og de involverer deres netværk, når nye muligheder skal afsøges, eller hvis de har brug for konkrete råd om ledelse og bedriften. 

Inspiration styrker forretningen

Den tilgang giver en stor forståelse for deres virksomheds forretningsmodel, herunder mulighederne for nye markeder og kunder, nye produkter og nye muligheder i produktionen. At søge inspiration via netværk giver dermed TOP 2-landmændene en indsigt, som styrker virksomhedens forretning og mindsker dens risiko TOP 2-landmændenes nysgerrighed og interesse for, hvad andre gør, viser dem også vigtigheden af at være direktør i egen virksomhed.

Vil du videre mere om TOP 2-landmændene?

Bliv klogere på, hvad TOP 2-landmændene har gjort for at skabe vækst og bundlinje, og hvad andre landmænd kan lære af dem i kataloget ”Hvor skal væksten komme fra”.


TOP 2-landmænd har…

  • Klare mål for dem selv som individ/ejer/direktør 
  • Fokus på virksomhedskultur og medarbejdere 
  • Markeds- og forretningsforståelse 
  • Økonomisk forståelse 
  • Et rationelt tankesæt 
  • Fokus på netværk 
  • Overblik og indsigt i den samlede virksomhed 
  • Ledelseskraft og handlingsorientering


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen