MENU

Akademifag: Revision og årsrapport

Som deltager på Revision og årsrapport får du et grundlæggende kompetenceløft i dit arbejde med regnskaber og revision samtidig med, at du bliver opdateret på aktuelle og kommende ændringer i Årsregnskabsloven.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til økonomi- og revisorassistenter, der ønsker at udbygge sine kompetencer inden for det revisions- og regnskabsfaglige område.

Udbytte

Du får et overordnet kendskab til Årsregnskabsloven – herunder vedtagne ændringer - og med udgangspunkt i regnskabsvejledningen bliver du i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B virksomhed.

Du bliver i stand til at

  • deltage i revisionsplanlægning
  • udvælge væsentlige og risikofyldte regnskabsposter
  • udføre konkrete revisions- og reviewhandlinger for de mest almindelige regnskabsposter, der kendetegner landbrugsvirksomheder, herunder bl.a. besætninger, beholdninger og rettigheder.

Du får desuden indsigt i udformning af konklusion på revisionsopgaven (revisorpåtegningen), herunder de forskellige typer erklæringer, som revisor kan afgive.

Indhold og form

Vi arbejder med disse emner:

  • Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og B
  • De mest almindelige bestemmelser i Revisorloven, som er styrende for revisors arbejde
  • Overordnet kendskab til regnskabsvejledningen og relevante revisionsstandarder.

Kurset består af 8 undervisningsdage, en kort projektopgave samt en mundtlig eksamen på ca. 25 minutter. Undervisningen er i høj grad dialog-baseret med udgangspunkt i cases og øvelsesopgaver.

Du skal påregne en del tid til at læse pensum og forberede dig mellem kursusdagene. Faget giver 10 ECTS-point og udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Midt Vest.

Underviser

Leon Hyldgaard, Erhvervsakademi MidtVest

Tid og sted

Tirsdag 25. okt. - Sagro, Herning
Onsdag den 26. okt. - Sagro, Herning

Tirsdag 1. nov. - Sagro, Billund

Onsdag 9. nov. - Sagro, Herning
Torsdag 10. nov. - Sagro, Herning

Mandag 14. nov. - Sagro, Herning
Tirsdag 15. nov. - Sagro, Herning

Onsdag den 30. nov. - Sagro, Herning
 
Eksamen:
Ons 14. dec. - Sagro, Billund
eller
Tors 15. dec. - Sagro, Billund

Pris

15.900 kr. (ekskl. moms) pr. deltager. NB. Prisen er ekskl. forplejning.

Mange deltagere vil være berettiget til at søge tilskud - læs mere på svu.dk


Minimum 12 deltagere.

Kontakt

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
Education

SVU

Hvis du er berettiget til SVU er det muligt at opnå økonomisk støtte til efter- eller videreuddannelse. 
Læs mere her

er du interesseret i faget?

Kontakt Elin Aarestrup Sørensen, uddannelseskonsulent, SEGES

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen